Arbetslösheten minskar betydligt i Hällefors

Hällefors kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Hällefors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Hällefors kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Hällefors en total arbetslöshet på 10,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,4 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 315 av 2 944 invånare i åldern 16 till 64 år i Hällefors kommun var inskrivna som arbetssökande (94 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Hällefors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 13,0 till 10,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Hällefors kommun och Örebro län

Hällefors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hällefors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (10,7 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Hällefors har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Askersund och Lekeberg har den lägsta (4,5 procent). För att Hällefors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 183 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 32,6 procent i Hällefors under november månad, motsvarande 187 av 574 personer. Det är 4,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−60 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 37,6 till 32,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 21,9 procentenheter i Hällefors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hällefors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hällefors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,9 procentenheter). I november var 11,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 37 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 22 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hällefors sjunkit åtta månader i följd (ner från 16,9 procent i mars till 11,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hällefors kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hällefors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hällefors kommun och Örebro län

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Hällefors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hällefors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.210
Grundutbildade sjuksköterskor24
Barnskötare13
Kockar och kallskänkor12
Arbetsterapeuter11
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Planerare och utredare m.fl.11
Receptarier11
ST-läkare11
Socialsekreterare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Hällefors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HälleforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften10,7 %−2,4 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda32,6 %−4,5 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar11,7 %−3,9 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.