Arbetslösheten i Norsjö faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västerbotten

Norsjö kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Norsjö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

15 av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i november. Så även i Norsjö, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under november månad rapporterade Norsjö en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 101 av 1 836 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (sex färre än i november i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Norsjö kommun och Västerbottens län

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Norsjö alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,5 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 22 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,3 procent i Norsjö under november månad, motsvarande 41 av 212 personer. Det är 4,9 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+14 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+5,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norsjö kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Norsjö så minskar den i Västerbotten. Jämfört med november förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,9 procentenheter (till 14,6 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Norsjö kommun och Västerbottens län

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,1 procentenheter). I november var 9,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna har det däremot inte skett någon förändring.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norsjö kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Norsjö högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norsjö kommun och Västerbottens län

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Norsjö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Norsjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor24
Personliga assistenter22
Specialistläkare22
Apotekare11
Barnskötare11
Distriktssköterskor11
Förvaltnings- och planeringschefer11
Kockar och kallskänkor11
Lastbilsförare m.fl.11
Vårdbiträden11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Norsjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−0,2 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,3 %+4,9 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,3 %+1,1 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.