Arbetslösheten minskar i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lindesbergs kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Lindesberg en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 824 av 10 987 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (133 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 7,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Lindesberg nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Örebro län. Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 330 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,6 procent i Lindesberg under november månad, motsvarande 403 av 1 866 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−28 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 21,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,1 procentenheter i Lindesberg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I november var 9,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 114 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit åtta månader i följd (ner från 12,2 procent i mars till 9,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun

Medan Lindesberg har ungefär samma total arbetslöshet som Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,7 procentenheter högre i Lindesberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län

65 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 65 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.221
Grundutbildade sjuksköterskor912
Företagssäljare610
Telefonförsäljare m.fl.27
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering36
Svetsare och gasskärare24
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24
Pizzabagare m.fl.23
Barnskötare13
Arbetsförmedlare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−1,2 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,6 %−2,2 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,7 %−1,9 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.