Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år i Umeå

Umeå kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Umeå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Umeå kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Umeå kommun med 3,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 13,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Umeå en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 3 274 av 65 480 invånare i åldern 16 till 64 år i Umeå kommun var inskrivna som arbetssökande (1 078 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Umeå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Umeå kommun och Västerbottens län

Umeå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Umeå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Umeå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 458 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,8 procent i Umeå under november månad, motsvarande 1 302 av 9 435 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−273 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,2 till 13,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,8 procentenheter i Umeå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Umeå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Umeå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I november var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 529 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 291 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Umeå sjunkit åtta månader i följd (ner från 8,5 procent i mars till 6,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Umeå kommun

Medan Umeå har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Umeå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Umeå kommun och Västerbottens län

848 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 848 arbetsplatsannonser i Umeå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 490 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Umeå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor42110*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2979
Personliga assistenter4357
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4143
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1643*
Taxiförare m.fl.733
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.1032
Telefonförsäljare m.fl.1130
Installations- och serviceelektriker1229
Kockar och kallskänkor2029

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Umeå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
UmeåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−1,6 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,8 %−3,7 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar6,8 %−2,9 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.