Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Borgholm

Borgholms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Borgholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Borgholms kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Borgholms kommun med 2,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 17,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under november månad rapporterade Borgholm en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 248 av 4 351 invånare i åldern 16 till 64 år i Borgholms kommun var inskrivna som arbetssökande (54 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Borgholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 7,0 till 5,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Borgholms kommun och Kalmar län

Borgholm är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Borgholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Kalmar län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Borgholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 87 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,3 procent i Borgholm under november månad, motsvarande 92 av 532 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−14 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan oktober 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 38,5 till 17,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,6 procentenheter i Borgholm. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Borgholms kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Borgholm som i andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I november var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 30 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 17 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Borgholms kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Borgholm lägre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Borgholms kommun och Kalmar län

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Borgholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Borgholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Hovmästare och servitörer535
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.120
Kockar och kallskänkor214
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering47
Företagssäljare26
Kafé- och konditoribiträden25
Hotellreceptionister m.fl.24
Övrig servicepersonal14
Restaurang- och köksbiträden m.fl.23
Grundutbildade sjuksköterskor13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Borgholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
BorgholmKalmar länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−0,8 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,3 %−2,0 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,6 %−2,4 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.