Lägsta arbetslösheten på åtta år i Högsby

Högsby kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Högsby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Högsby kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan maj 2013.

Under november månad rapporterade Högsby en total arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−4,0 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 213 av 2 448 invånare i åldern 16 till 64 år i Högsby kommun var inskrivna som arbetssökande (124 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Högsby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 12,4 till 8,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2013.

Graf: Arbetslöshet i Högsby kommun och Kalmar län

Högsby är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Högsby. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Högsby alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (8,7 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Högsby har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Mörbylånga har den lägsta (3,7 procent). För att Högsby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 122 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,9 procent i Högsby under november månad, motsvarande 127 av 580 personer. Det är 11,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−103 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan januari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,7 till 21,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Högsby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−7,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Högsby kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Högsby om man jämför med andra kommuner i Kalmar län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I november var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Högsby sjunkit åtta månader i följd (ner från 13,0 procent i mars till 10,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Högsby kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Högsby högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Högsby kommun och Kalmar län

15 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 15 arbetsplatsannonser i Högsby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 35 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Högsby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering110
Företagssäljare26
Svetsare och gasskärare15
Fritidsledare m.fl.23
Grundutbildade sjuksköterskor13
Ambulanssjuksköterskor m.fl.11
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning11
Fordonsmontörer11
Kontorsreceptionister11
Lärare i yrkesämnen11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Högsby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HögsbyKalmar länHela landet
Hela arbetskraften8,7 %−4,0 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,9 %−11,1 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar10,0 %−2,6 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.