Över tre års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Mörbylånga

Mörbylånga kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Mörbylånga kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Mörbylånga kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Mörbylånga kommun med 2,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 10,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under november månad rapporterade Mörbylånga en total arbetslöshet på 3,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 249 av 6 730 invånare i åldern 16 till 64 år i Mörbylånga kommun var inskrivna som arbetssökande (63 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Mörbylånga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Mörbylånga kommun och Kalmar län

Mörbylånga är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Mörbylånga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Kalmar län och nu växer klyftan (3,7 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Högsby har den högsta (8,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,9 procent i Mörbylånga under november månad, motsvarande 71 av 651 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,2 till 10,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,2 procentenheter i Mörbylånga. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Mörbylånga kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Mörbylånga om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I november var 7,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 35 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Mörbylånga sjunkit nio månader i följd (ner från 9,4 procent i februari till 7,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Mörbylånga kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Mörbylånga lägre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Mörbylånga kommun och Kalmar län

36 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 36 arbetsplatsannonser i Mörbylånga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Mörbylånga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare26
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26
Hovmästare och servitörer26
Personliga assistenter46
Städare35
Vårdare, boendestödjare23
Grundskollärare33
Grundutbildade sjuksköterskor13
Kockar och kallskänkor23
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Mörbylånga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
MörbylångaKalmar länHela landet
Hela arbetskraften3,7 %−0,8 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda10,9 %−2,5 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar7,4 %−2,4 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.