Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

Södermanlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Södermanlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Södermanland såg under november månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under november månad rapporterade Södermanland en total arbetslöshet på 9,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 13 852 av 141 347 invånare i åldern 16 till 64 år i Södermanlands län var inskrivna som arbetssökande (2 106 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Södermanland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 9,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2019.

Graf: Arbetslöshet i Södermanlands län och Sverige

Södermanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Södermanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,8 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Södermanland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Västerbotten har den lägsta (5,0 procent). För att Södermanland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 6 785 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,5 procent i Södermanland under november månad, motsvarande 8 656 av 33 945 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−876 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 25,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,7 procentenheter i Södermanland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södermanlands län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södermanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I november var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 894 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 503 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södermanland sjunkit åtta månader i följd (ner från 15,0 procent i mars till 13,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södermanlands län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södermanland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 4,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södermanlands län och Sverige

1 350 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 1 350 arbetsplatsannonser i Södermanlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 520 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Södermanlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor151261
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.30198
Företagssäljare3679
Personliga assistenter5276
Telefonförsäljare m.fl.1973
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2272
Vårdare, boendestödjare1569
Idrottstränare och instruktörer m.fl.2151
Vårdbiträden750
Grundskollärare4148*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Södermanlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
SödermanlandSverige
Hela arbetskraften9,8 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda25,5 %−3,1 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar13,3 %−2,7 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,3 %−1,9 % 
Flen12,9 %−1,2 % 
Gnesta5,4 %−0,8 % 
Katrineholm9,2 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,3 % 
Oxelösund10,1 %−1,7 % 
Strängnäs6,9 %−1,0 % 
Trosa4,7 %−0,7 % 
Vingåker9,3 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Eskilstuna27,9 %−3,4 % 
Flen30,7 %−3,3 % 
Gnesta12,4 %−2,9 % 
Katrineholm24,1 %−2,6 % 
Nyköping25,4 %−3,2 % 
Oxelösund24,0 %−4,4 % 
Strängnäs19,2 %−0,3 % 
Trosa12,5 %−1,7 % 
Vingåker34,1 %−4,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,4 %−2,5 % 
Flen21,3 %−2,7 % 
Gnesta6,7 %−2,2 % 
Katrineholm13,5 %−2,6 % 
Nyköping11,9 %−3,4 % 
Oxelösund14,6 %−3,0 % 
Strängnäs10,6 %−3,1 % 
Trosa7,5 %−2,5 % 
Vingåker15,2 %−2,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.