Arbetslösheten minskar i Kalmar

Kalmar kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Kalmar kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kalmar kommun. Även i hela Kalmar län sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Kalmar en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 289 av 35 215 invånare i åldern 16 till 64 år i Kalmar kommun var inskrivna som arbetssökande (469 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Kalmar är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Kalmar kommun och Kalmar län

Kalmar är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Kalmar nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Kalmar län. Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Kalmar skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 986 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,3 procent i Kalmar under november månad, motsvarande 1 172 av 6 073 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−129 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,0 till 19,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,8 procentenheter i Kalmar. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kalmar kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kalmar som i andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I november var 8,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 339 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 90 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kalmar sjunkit åtta månader i följd (ner från 10,1 procent i mars till 8,7 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kalmar kommun

Medan Kalmar har ungefär samma total arbetslöshet som Kalmar län, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Kalmar.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kalmar kommun och Kalmar län

410 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 410 arbetsplatsannonser i Kalmar kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 820 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kalmar kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2672
Taxiförare m.fl.446
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering840*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.939
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.634
Personliga assistenter2932
Telefonförsäljare m.fl.827
Saneringsarbetare m.fl.221
Företagssäljare1720
Övriga läkare620

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Kalmar kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
KalmarKalmar länHela landet
Hela arbetskraften6,5 %−1,3 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,3 %−3,3 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,7 %−1,5 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.