Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 23:e månaden i följd i Laxå

Laxå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Laxå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Laxå kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Laxå kommun med 5,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 21,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under november månad rapporterade Laxå en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 169 av 2 485 invånare i åldern 16 till 64 år i Laxå kommun var inskrivna som arbetssökande (51 färre än i november i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Laxå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Laxå kommun och Örebro län

Laxå är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Laxå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,8 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Laxå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 57 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,3 procent i Laxå under november månad, motsvarande 95 av 446 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−33 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,3 till 21,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,5 procentenheter i Laxå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laxå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Laxå om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,9 procentenheter). I november var 9,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laxå kommun

Medan Laxå har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Laxå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laxå kommun och Örebro län

15 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 15 arbetsplatsannonser i Laxå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Laxå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Förskollärare210
Telefonförsäljare m.fl.16
Svetsare och gasskärare24
Företagssäljare13
Grundutbildade sjuksköterskor13
Vårdare, boendestödjare13
Personliga assistenter22
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer22
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Lackerare och industrimålare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Laxå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
LaxåÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−1,8 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,3 %−5,4 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,3 %−4,9 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.