Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Nora

Nora kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Nora kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nora kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan maj 2011.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Nora kommun med 8,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 20,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Nora en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 317 av 4 803 invånare i åldern 16 till 64 år i Nora kommun var inskrivna som arbetssökande (98 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Nora är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Nora kommun och Örebro län

Nora är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nora hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,6 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Nora skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 101 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,0 procent i Nora under november månad, motsvarande 141 av 705 personer. Det är 8,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−67 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 20,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Nora. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nora kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nora som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I november var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 49 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nora sjunkit åtta månader i följd (ner från 13,6 procent i mars till 10,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nora kommun

Medan Nora har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,7 procentenheter högre i Nora.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nora kommun och Örebro län

29 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 29 arbetsplatsannonser i Nora kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nora kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering541*
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.115
Vårdbiträden112
Personliga assistenter59
Grundutbildade sjuksköterskor26
Telefonförsäljare m.fl.16
Elevassistenter m.fl.15
Företagssäljare13
Barnskötare13
Övriga handläggare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Nora kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
NoraÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−2,0 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,0 %−8,0 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar10,7 %−2,0 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.