Jämtland har nu den näst lägsta arbetslösheten i landet

Jämtlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Jämtlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Statistik från november visar på en stark arbetsmarknadsutveckling i Jämtland. Länets arbetslöshet är nu den näst lägsta i hela Sverige.

Under november månad rapporterade Jämtland en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 3 447 av 63 833 invånare i åldern 16 till 64 år i Jämtlands län var inskrivna som arbetssökande (1 145 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Jämtland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 6,8 till 5,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2008.

Graf: Arbetslöshet i Jämtlands län och Sverige

Jämtland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Jämtland.

Jämtland hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,4 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,0 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent). För att Jämtland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 255 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,3 procent i Jämtland under november månad, motsvarande 1 294 av 7 480 personer. Det är 5,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−367 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,1 till 17,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Jämtland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Jämtlands län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Jämtland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I november var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 524 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 283 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Jämtland sjunkit åtta månader i följd (ner från 11,3 procent i mars till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Jämtlands län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Jämtland lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Jämtlands län och Sverige

650 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 650 arbetsplatsannonser i Jämtlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 070 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Jämtlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4884
Företagssäljare3853
Kundtjänstpersonal1249
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1441
Städare1236
Vårdare, boendestödjare733
Förskollärare1531
Personliga assistenter2230
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1029
Ambulanssjuksköterskor m.fl.226

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Jämtlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
JämtlandSverige
Hela arbetskraften5,4 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,3 %−5,0 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,3 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Berg5,4 %−1,4 % 
Bräcke6,4 %−2,4 % 
Härjedalen5,0 %−1,1 % 
Krokom3,8 %−1,1 % 
Ragunda6,4 %−1,7 % 
Strömsund7,1 %−2,1 % 
Åre5,7 %−2,3 % 
Östersund5,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Berg19,0 %−5,1 % 
Bräcke18,2 %−6,5 % 
Härjedalen17,3 %−0,6 % 
Krokom15,0 %−2,7 % 
Ragunda15,2 %−11,5 % 
Strömsund21,6 %−4,8 % 
Åre17,7 %−4,9 % 
Östersund16,7 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Berg10,2 %−0,8 % 
Bräcke12,1 %−0,7 % 
Härjedalen7,0 %−1,5 % 
Krokom6,9 %−5,5 % 
Ragunda10,6 %−5,3 % 
Strömsund9,4 %−6,4 % 
Åre6,5 %−4,4 % 
Östersund8,3 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.