Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Östersund

Östersunds kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Östersunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Östersunds kommun med 5,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 16,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Östersund en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 720 av 31 852 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (545 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bräcke där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Östersund nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Jämtlands län. Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Strömsund har den högsta (7,1 procent). För att Östersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 510 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,7 procent i Östersund under november månad, motsvarande 627 av 3 754 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−170 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 16,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Östersund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I november var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 288 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 127 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit sju månader i följd (ner från 10,9 procent i april till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Östersund på i stort sett samma nivå som i Jämtland som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län

383 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 383 arbetsplatsannonser i Östersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 600 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Östersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3354
Kundtjänstpersonal933
Ambulanssjuksköterskor m.fl.125
Vårdare, boendestödjare221
Restaurang- och köksbiträden m.fl.520
Personliga assistenter1620
Företagssäljare1317
Grovarbetare inom bygg och anläggning216
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister115
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1214

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Östersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−1,6 % 5,4 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,7 %−5,4 % 17,3 %−5,0 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,3 %−2,9 % 8,3 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Berg5,4 %−1,4 % 
Bräcke6,4 %−2,4 % 
Härjedalen5,0 %−1,1 % 
Krokom3,8 %−1,1 % 
Ragunda6,4 %−1,7 % 
Strömsund7,1 %−2,1 % 
Åre5,7 %−2,3 % 
Östersund5,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Berg19,0 %−5,1 % 
Bräcke18,2 %−6,5 % 
Härjedalen17,3 %−0,6 % 
Krokom15,0 %−2,7 % 
Ragunda15,2 %−11,5 % 
Strömsund21,6 %−4,8 % 
Åre17,7 %−4,9 % 
Östersund16,7 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Berg10,2 %−0,8 % 
Bräcke12,1 %−0,7 % 
Härjedalen7,0 %−1,5 % 
Krokom6,9 %−5,5 % 
Ragunda10,6 %−5,3 % 
Strömsund9,4 %−6,4 % 
Åre6,5 %−4,4 % 
Östersund8,3 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.