Ungdomsarbetslösheten ökar mer i Degerfors än i andra kommuner i Örebro

Degerfors kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Degerfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Elva av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i november. I Degerfors däremot ökar den.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdomsarbetslöshet i Degerfors kommun med 0,4 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 15,0 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under november månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 365 av 4 244 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (23 färre än i november i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Degerfors kommun och Örebro län

Degerfors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Degerfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,6 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 174 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,9 procent i Degerfors under november månad, motsvarande 173 av 643 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−2 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,3 procentenheter i Degerfors. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Degerfors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,4 procentenheter). I november var 15,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 67 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med två personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Degerfors kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 6,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Degerfors kommun och Örebro län

20 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 20 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.16
Grundutbildade sjuksköterskor24
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer22
Personliga assistenter12
Arbetsförmedlare11
Tandhygienister11
Svetsare och gasskärare11
Städare11
Kuratorer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,6 %−0,5 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda26,9 %−1,4 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar15,0 %+0,4 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.