Ungdomsarbetslösheten i Oskarshamn faller mer än i andra kommuner i Kalmar län

Oskarshamns kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Oskarshamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Elva av tolv kommuner i Kalmar län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i november. Oskarshamn var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Oskarshamns kommun med 5,2 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 8,8 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Oskarshamn en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 804 av 13 180 invånare i åldern 16 till 64 år i Oskarshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (223 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Oskarshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Oskarshamns kommun och Kalmar län

Oskarshamn är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Oskarshamn hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Kalmar län och nu växer klyftan (6,1 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Oskarshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 316 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,1 procent i Oskarshamn under november månad, motsvarande 446 av 2 335 personer. Det är 4,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−112 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan januari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,6 till 19,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,0 procentenheter i Oskarshamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Oskarshamns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Oskarshamn om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,2 procentenheter). I november var 8,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 126 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 88 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Oskarshamn sjunkit elva månader i följd (ner från 13,7 procent i december 2020 till 8,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Oskarshamns kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Oskarshamn lägre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Oskarshamns kommun och Kalmar län

162 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 162 arbetsplatsannonser i Oskarshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 380 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Oskarshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2758
Restaurang- och köksbiträden m.fl.645
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning235
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter325
Saneringsarbetare m.fl.221
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.115
Personliga assistenter1114
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.314
Väktare och ordningsvakter110
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering69

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Oskarshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
OskarshamnKalmar länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−1,7 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,1 %−4,9 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,8 %−5,2 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.