Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Skåne

Skåne län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Skåne län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Skåne såg under november månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.

Under november månad rapporterade Skåne en total arbetslöshet på 9,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 61 171 av 664 902 invånare i åldern 16 till 64 år i Skåne län var inskrivna som arbetssökande (10 993 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Skåne är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,6 till 9,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Skåne län och Sverige

Skåne är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Skåne.

Även om arbetslösheten i Skåne alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,2 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,0 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent). För att Skåne skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 27 926 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,3 procent i Skåne under november månad, motsvarande 36 558 av 171 634 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 117 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,5 till 21,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,1 procentenheter i Skåne. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Skåne län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Skåne om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I november var 11,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 7 113 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 2 267 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Skåne sjunkit åtta månader i följd (ner från 13,2 procent i mars till 11,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Skåne län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skåne högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Skåne län och Sverige

7 262 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 7 262 arbetsplatsannonser i Skåne län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 12 020 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Skåne län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor7081 276
Personliga assistenter308473*
Företagssäljare262446
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.354432
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.78391*
Lager- och terminalpersonal116306*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.98294
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering119291*
Telefonförsäljare m.fl.82248
Städare95204

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Skåne län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
SkåneSverige
Hela arbetskraften9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,3 %−3,7 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar11,1 %−3,2 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,8 %−1,8 % 
Bromölla8,8 %−0,9 % 
Burlöv11,3 %−1,4 % 
Båstad5,6 %−1,5 % 
Eslöv8,3 %−1,8 % 
Helsingborg10,7 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,5 %−1,2 % 
Hörby6,1 %−1,4 % 
Höör5,4 %−1,2 % 
Klippan7,9 %−1,4 % 
Kristianstad10,1 %−1,1 % 
Kävlinge4,9 %−1,6 % 
Landskrona11,0 %−1,9 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,4 %−1,4 % 
Malmö13,2 %−2,6 % 
Osby8,0 %−1,0 % 
Perstorp13,5 %−1,2 % 
Simrishamn6,2 %−1,3 % 
Sjöbo5,9 %−1,0 % 
Skurup6,9 %−1,6 % 
Staffanstorp4,8 %−1,4 % 
Svalöv6,3 %−1,3 % 
Svedala5,2 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,3 % 
Trelleborg8,1 %−1,0 % 
Vellinge3,7 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,1 % 
Ängelholm5,5 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,1 % 
Örkelljunga6,9 %−1,5 % 
Östra Göinge11,4 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv19,7 %−3,3 % 
Bromölla24,9 %−0,4 % 
Burlöv17,9 %−1,5 % 
Båstad15,6 %−5,7 % 
Eslöv20,8 %−3,3 % 
Helsingborg22,5 %−3,0 % 
Hässleholm23,6 %−3,4 % 
Höganäs14,0 %−2,8 % 
Hörby16,3 %−4,3 % 
Höör14,2 %−2,5 % 
Klippan17,0 %−3,5 % 
Kristianstad27,2 %−3,1 % 
Kävlinge15,0 %−4,2 % 
Landskrona20,6 %−3,3 % 
Lomma10,8 %−3,5 % 
Lund15,5 %−2,9 % 
Malmö24,0 %−4,3 % 
Osby22,2 %−2,2 % 
Perstorp32,8 %−2,7 % 
Simrishamn16,5 %−4,6 % 
Sjöbo15,1 %−2,8 % 
Skurup17,7 %−3,7 % 
Staffanstorp11,0 %−4,0 % 
Svalöv12,8 %−3,8 % 
Svedala12,9 %−3,2 % 
Tomelilla19,3 %−5,3 % 
Trelleborg18,4 %−1,2 % 
Vellinge8,1 %−5,3 % 
Ystad17,0 %−2,2 % 
Ängelholm15,3 %−2,8 % 
Åstorp21,2 %−3,1 % 
Örkelljunga17,1 %−5,0 % 
Östra Göinge33,3 %−7,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv14,3 %−2,4 % 
Bromölla15,8 %−1,0 % 
Burlöv13,4 %−4,8 % 
Båstad6,0 %−4,2 % 
Eslöv11,0 %−4,5 % 
Helsingborg11,4 %−2,7 % 
Hässleholm12,8 %−1,7 % 
Höganäs8,0 %−3,6 % 
Hörby9,7 %−5,3 % 
Höör9,4 %−3,7 % 
Klippan9,6 %−4,8 % 
Kristianstad13,8 %−2,3 % 
Kävlinge9,6 %−5,0 % 
Landskrona13,3 %−1,2 % 
Lomma5,4 %−1,7 % 
Lund5,9 %−2,4 % 
Malmö13,9 %−4,4 % 
Osby11,8 %−2,1 % 
Perstorp15,8 %−3,8 % 
Simrishamn7,5 %−1,8 % 
Sjöbo9,8 %−2,2 % 
Skurup11,4 %−2,6 % 
Staffanstorp8,1 %−3,9 % 
Svalöv11,7 %−2,1 % 
Svedala8,9 %−2,5 % 
Tomelilla9,1 %−3,5 % 
Trelleborg10,6 %−2,8 % 
Vellinge4,4 %−3,4 % 
Ystad8,0 %−2,0 % 
Ängelholm6,6 %−3,2 % 
Åstorp14,3 %−0,9 % 
Örkelljunga9,1 %−3,3 % 
Östra Göinge17,1 %−6,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.