Arbetslösheten i Ljusnarsberg faller mer än i andra kommuner i Örebro

Ljusnarsbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ljusnarsbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Tolv av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande arbetslöshet i november. Ljusnarsberg var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under november månad rapporterade Ljusnarsberg en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−3,4 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 169 av 1 920 invånare i åldern 16 till 64 år i Ljusnarsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (81 färre än i november i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Ljusnarsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari har arbetslösheten gått ner från 12,8 till 8,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län

Ljusnarsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Ljusnarsberg. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ljusnarsberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,8 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Ljusnarsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 83 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,2 procent i Ljusnarsberg under november månad, motsvarande 71 av 351 personer. Det är 8,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−42 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan april har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,5 till 20,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,4 procentenheter i Ljusnarsberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ljusnarsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I november var 14,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 27 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ljusnarsberg högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län

24 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 24 arbetsplatsannonser i Ljusnarsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ljusnarsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Arbetsterapeuter710
Telefonförsäljare m.fl.16
Grundutbildade sjuksköterskor55
Kundtjänstpersonal15
Hovmästare och servitörer14
Barnskötare13
Butikssäljare, dagligvaror13
Företagssäljare13
Chefer inom socialt och kurativt arbete11
Grundskollärare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Ljusnarsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
LjusnarsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,8 %−3,4 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,2 %−8,0 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar14,9 %−2,7 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.