Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år i Emmaboda

Emmaboda kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Emmaboda kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Emmaboda kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Emmaboda kommun med 6,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 25,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Emmaboda en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 343 av 4 183 invånare i åldern 16 till 64 år i Emmaboda kommun var inskrivna som arbetssökande (95 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Emmaboda är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,1 till 8,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Emmaboda kommun och Kalmar län

Emmaboda är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Emmaboda alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (8,2 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Emmaboda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 188 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,0 procent i Emmaboda under november månad, motsvarande 219 av 876 personer. Det är 6,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−47 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,6 till 25,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,8 procentenheter i Emmaboda. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Emmaboda kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Emmaboda om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,4 procentenheter). I november var 10,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 40 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 32 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Emmaboda sjunkit sju månader i följd (ner från 15,2 procent i april till 10,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Emmaboda kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Emmaboda högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Emmaboda kommun och Kalmar län

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Emmaboda kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Emmaboda kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Skogsarbetare110
Grundutbildade sjuksköterskor37
Företagssäljare26
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter33
Vårdare, boendestödjare13
Gjutare33
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete33
Arbetsledare inom tillverkning22
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.22
Tunnplåtslagare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Emmaboda kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
EmmabodaKalmar länHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−2,0 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda25,0 %−6,2 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar10,2 %−5,4 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.