Lägsta arbetslösheten på tolv år i Hultsfred

Hultsfreds kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Hultsfreds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hultsfreds kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Under november månad rapporterade Hultsfred en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 539 av 6 267 invånare i åldern 16 till 64 år i Hultsfreds kommun var inskrivna som arbetssökande (136 färre än i november i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Hultsfred är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan september 2020 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008.

Graf: Arbetslöshet i Hultsfreds kommun och Kalmar län

Hultsfred är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hultsfred alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (8,6 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Hultsfred skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 307 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,3 procent i Hultsfred under november månad, motsvarande 334 av 1 374 personer. Det är 4,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−70 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan oktober 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,7 till 24,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,7 procentenheter i Hultsfred. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hultsfreds kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hultsfred om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I november var 12,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 74 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 27 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hultsfred sjunkit 13 månader i följd (ner från 15,5 procent i oktober 2020 till 12,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hultsfreds kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hultsfred högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hultsfreds kommun och Kalmar län

40 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 40 arbetsplatsannonser i Hultsfreds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hultsfreds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Bärplockare och plantörer m.fl.115
Företagssäljare511
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering311
Svetsare och gasskärare26
Fastighetsskötare26
Grundutbildade sjuksköterskor15
Socialsekreterare15
Restaurang- och köksbiträden m.fl.15
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.15
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning15

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Hultsfreds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HultsfredKalmar länHela landet
Hela arbetskraften8,6 %−1,9 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda24,3 %−4,8 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar12,6 %−2,3 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.