Arbetslösheten minskar betydligt i Malå

Malå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Malå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Malå kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Malå en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 65 av 1 413 invånare i åldern 16 till 64 år i Malå kommun var inskrivna som arbetssökande (37 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Malå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april har arbetslösheten gått ner från 5,9 till 4,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Malå kommun och Västerbottens län

Malå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Malå passerat snittet i Västerbottens län och nu har lägre arbetslöshet (4,6 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Malå under november månad, motsvarande 30 av 186 personer. Det är 8,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan april har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,6 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,5 procentenheter i Malå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Malå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Malå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I november var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Malå kommun

Medan Malå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,9 procentenheter högre i Malå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Malå kommun och Västerbottens län

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Malå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Malå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor46
Specialistläkare12
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.11
Förskollärare11
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik11
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning11
Ordersamordnare m.fl.11
Personliga assistenter11
Planerare och utredare m.fl.11
Redovisningsekonomer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Malå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
MalåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %−2,3 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−8,4 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,0 %−1,8 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.