Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Västerbotten

Västerbottens län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Västerbottens län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Västerbotten såg under november månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.

Under november månad rapporterade Västerbotten en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 6 681 av 133 620 invånare i åldern 16 till 64 år i Västerbottens län var inskrivna som arbetssökande (2 150 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Västerbotten är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 6,4 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Västerbottens län och Sverige

Västerbotten är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Västerbotten hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,0 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i riket. Södermanland har den högsta (9,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,6 procent i Västerbotten under november månad, motsvarande 2 465 av 16 884 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−527 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,3 till 14,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,6 procentenheter i Västerbotten. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västerbottens län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Västerbotten som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I november var 7,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 059 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 639 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västerbotten sjunkit åtta månader i följd (ner från 9,7 procent i mars till 7,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västerbottens län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västerbotten lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västerbottens län och Sverige

1 570 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 1 570 arbetsplatsannonser i Västerbottens län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 080 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västerbottens län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor114331*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.45121
Personliga assistenter77113
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering29108*
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik2673*
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1068*
Kockar och kallskänkor3667
Installations- och serviceelektriker2162
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.5359
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning1757*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Västerbottens län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VästerbottenSverige
Hela arbetskraften5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.