Bjurholm har nu den lägsta ungdomsarbetslösheten i landet

Bjurholms kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Bjurholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Statistik från november visar på en stark arbetsmarknadsutveckling i Bjurholm. Kommunens ungdomsarbetslöshet är nu den lägsta i hela Sverige.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Bjurholms kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 2,3 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under november månad rapporterade Bjurholm en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 63 av 1 086 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjurholms kommun var inskrivna som arbetssökande (19 färre än i november i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Bjurholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,1 till 5,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Bjurholms kommun och Västerbottens län

Bjurholm är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Bjurholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,8 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Bjurholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 16 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Bjurholm under november månad, motsvarande 26 av 161 personer. Det är 5,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,4 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Bjurholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjurholms kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjurholm om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I november var 2,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tre personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjurholms kommun

Medan Bjurholm har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 4,8 procentenheter lägre i Bjurholm.

Efter den senaste månadens nedgång har Bjurholm nu den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela landet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjurholms kommun och Västerbottens län

Fem annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt fem arbetsplatsannonser i Bjurholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring sju lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bjurholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor13
Grundskollärare22
Barnskötare11
Elevassistenter m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Bjurholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
BjurholmVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,8 %−1,5 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−5,5 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar2,3 %−4,6 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.