Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Hallsberg

Hallsbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Hallsbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hallsbergs kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallsbergs kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 20,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under november månad rapporterade Hallsberg en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 536 av 7 549 invånare i åldern 16 till 64 år i Hallsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (152 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Hallsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 7,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Arbetslöshet i Hallsbergs kommun och Örebro län

Hallsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hallsberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,1 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Hallsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 196 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,3 procent i Hallsberg under november månad, motsvarande 294 av 1 448 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−69 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,0 till 20,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Hallsberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hallsbergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hallsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I november var 10,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 78 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 35 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hallsbergs kommun

Medan Hallsberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,6 procentenheter högre i Hallsberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hallsbergs kommun och Örebro län

60 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 60 arbetsplatsannonser i Hallsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hallsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal217
Företagssäljare48
Svetsare och gasskärare67
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete66
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34
Grundskollärare34
Grundutbildade sjuksköterskor24
Fritidspedagoger13
Idrottstränare och instruktörer m.fl.22
Personliga assistenter22*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Hallsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HallsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,1 %−1,8 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,3 %−4,6 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar10,6 %−3,6 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.