Lägsta arbetslösheten på 13 år i Nordmaling

Nordmalings kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nordmalings kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nordmalings kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008.

Under november månad rapporterade Nordmaling en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 190 av 3 276 invånare i åldern 16 till 64 år i Nordmalings kommun var inskrivna som arbetssökande (82 färre än i november i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Nordmaling är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,2 till 5,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2008.

Graf: Arbetslöshet i Nordmalings kommun och Västerbottens län

Nordmaling är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Nordmaling alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,8 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Nordmaling skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 49 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Nordmaling under november månad, motsvarande 62 av 333 personer. Det är 6,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−29 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,8 till 18,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,8 procentenheter i Nordmaling. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nordmalings kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nordmaling som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7,8 procentenheter). I november var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 32 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nordmaling sjunkit åtta månader i följd (ner från 14,5 procent i mars till 9,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nordmalings kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nordmaling högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nordmalings kommun och Västerbottens län

Tolv annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt tolv arbetsplatsannonser i Nordmalings kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nordmalings kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering39
Grundutbildade sjuksköterskor25
Kockar och kallskänkor23
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete12
Taxiförare m.fl.12
Chefer inom äldreomsorg11
Elevassistenter m.fl.11
Företagssäljare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Nordmalings kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
NordmalingVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,8 %−2,4 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda18,6 %−6,8 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,0 %−7,8 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.