Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Stockholms län

Stockholms län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Stockholms län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Stockholms län såg under november månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.

Under november månad rapporterade Stockholms län en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 84 857 av 1 266 522 invånare i åldern 16 till 64 år i Stockholms län var inskrivna som arbetssökande (20 460 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Stockholms län är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april har arbetslösheten gått ner från 7,8 till 6,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Stockholms län och Sverige

Stockholms län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Stockholms län.

Stockholms län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (6,7 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,0 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent). För att Stockholms län skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 21 531 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Stockholms län under november månad, motsvarande 52 620 av 384 088 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−8 847 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan april har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 13,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,0 procentenheter i Stockholms län. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Stockholms län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Stockholms län om man jämför med andra län i Sverige.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Stockholms län nu den lägsta arbetslösheten i Sverige. Gävleborg har högsta arbetslöshet i riket bland personer födda i ett annat land (27,6 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I november var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 8 095 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 2 960 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Stockholms län sjunkit åtta månader i följd (ner från 8,8 procent i mars till 7,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Stockholms län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Stockholms län lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Stockholms län och Sverige

17 490 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 17 490 arbetsplatsannonser i Stockholms län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 28 210 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Stockholms län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1 3211 746*
Företagssäljare8961 265*
Grundutbildade sjuksköterskor6381 264
Telefonförsäljare m.fl.3831 186*
Kundtjänstpersonal4671 042*
Personliga assistenter519827
Lager- och terminalpersonal317694*
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.197615*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering214514*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.248513

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Stockholms län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
Stockholms länSverige
Hela arbetskraften6,7 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−2,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar7,2 %−2,7 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,9 %−1,3 % 
Danderyd3,5 %−1,3 % 
Ekerö3,5 %−1,4 % 
Haninge7,5 %−1,4 % 
Huddinge7,6 %−1,4 % 
Järfälla8,5 %−1,1 % 
Lidingö4,2 %−1,4 % 
Nacka4,5 %−1,8 % 
Norrtälje5,5 %−0,9 % 
Nykvarn4,5 %−0,7 % 
Nynäshamn6,9 %−1,0 % 
Salem5,5 %−1,0 % 
Sigtuna9,7 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,6 % 
Solna4,9 %−1,7 % 
Stockholm6,7 %−1,9 % 
Sundbyberg6,9 %−1,6 % 
Södertälje12,0 %−1,4 % 
Tyresö5,0 %−1,4 % 
Täby3,7 %−1,1 % 
Upplands Väsby7,8 %−2,1 % 
Upplands-Bro7,9 %−0,6 % 
Vallentuna3,8 %−0,9 % 
Vaxholm4,0 %−0,9 % 
Värmdö4,0 %−1,4 % 
Österåker4,3 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Botkyrka17,0 %−1,8 % 
Danderyd9,2 %−2,3 % 
Ekerö9,2 %−2,9 % 
Haninge13,2 %−2,4 % 
Huddinge14,1 %−2,2 % 
Järfälla15,4 %−1,4 % 
Lidingö10,1 %−2,8 % 
Nacka9,7 %−3,4 % 
Norrtälje15,3 %−2,6 % 
Nykvarn12,2 %−2,4 % 
Nynäshamn14,8 %−1,8 % 
Salem10,6 %−1,5 % 
Sigtuna16,9 %−2,6 % 
Sollentuna12,8 %−2,8 % 
Solna8,3 %−2,7 % 
Stockholm13,6 %−3,2 % 
Sundbyberg12,8 %−2,6 % 
Södertälje18,7 %−2,2 % 
Tyresö11,9 %−1,9 % 
Täby8,5 %−1,5 % 
Upplands Väsby13,8 %−3,7 % 
Upplands-Bro15,1 %−0,7 % 
Vallentuna8,3 %−3,0 % 
Vaxholm11,1 %−0,9 % 
Värmdö9,9 %−3,0 % 
Österåker9,8 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Botkyrka10,1 %−2,2 % 
Danderyd2,9 %−1,4 % 
Ekerö4,8 %−2,7 % 
Haninge9,2 %−1,8 % 
Huddinge7,0 %−3,1 % 
Järfälla8,6 %−2,9 % 
Lidingö3,4 %−1,6 % 
Nacka4,6 %−2,3 % 
Norrtälje7,6 %−2,4 % 
Nykvarn10,4 %+1,7 % 
Nynäshamn10,0 %−1,3 % 
Salem8,8 %−2,5 % 
Sigtuna9,6 %−3,4 % 
Sollentuna7,4 %−2,3 % 
Solna5,2 %−2,5 % 
Stockholm7,0 %−3,0 % 
Sundbyberg7,6 %−2,5 % 
Södertälje9,6 %−2,7 % 
Tyresö7,4 %−2,9 % 
Täby3,7 %−2,3 % 
Upplands Väsby8,3 %−3,9 % 
Upplands-Bro10,2 %0,0 % 
Vallentuna5,8 %−3,4 % 
Vaxholm6,4 %−2,6 % 
Värmdö5,2 %−2,2 % 
Österåker5,4 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.