Lägsta arbetslösheten på tolv år i Mönsterås

Mönsterås kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Mönsterås kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Mönsterås kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan februari 2009.

Under november månad rapporterade Mönsterås en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,3 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 396 av 6 188 invånare i åldern 16 till 64 år i Mönsterås kommun var inskrivna som arbetssökande (153 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Mönsterås är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 7,9 till 6,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan februari 2009.

Graf: Arbetslöshet i Mönsterås kommun och Kalmar län

Mönsterås är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Mönsterås nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Kalmar län. Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Mönsterås skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 167 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,1 procent i Mönsterås under november månad, motsvarande 211 av 955 personer. Det är 8,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−78 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 40,4 till 22,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,7 procentenheter i Mönsterås. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Mönsterås kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Mönsterås om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I november var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 52 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Mönsterås sjunkit elva månader i följd (ner från 12,4 procent i december 2020 till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Mönsterås kommun

Medan Mönsterås har ungefär samma total arbetslöshet som Kalmar län, ligger ungdomsarbetslösheten 0,7 procentenheter lägre i Mönsterås.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Mönsterås kommun och Kalmar län

32 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 32 arbetsplatsannonser i Mönsterås kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Mönsterås kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.221
Företagssäljare39
Restaurang- och köksbiträden m.fl.36
Personliga assistenter45
Grundutbildade sjuksköterskor25
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.33
Vårdare, boendestödjare22
Arbetsterapeuter11
Övriga ingenjörer och tekniker11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Mönsterås kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
MönsteråsKalmar länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−2,3 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,1 %−8,3 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,3 %−4,6 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.