Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Torsås

Torsås kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Torsås kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Torsås kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Torsås kommun med 5,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 19,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under november månad rapporterade Torsås en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 225 av 3 169 invånare i åldern 16 till 64 år i Torsås kommun var inskrivna som arbetssökande (15 färre än i november i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Torsås är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Torsås kommun och Kalmar län

Torsås är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Torsås alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (7,1 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Torsås skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 108 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,9 procent i Torsås under november månad, motsvarande 74 av 372 personer. Det är 5,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−22 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 39,8 till 19,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,8 procentenheter i Torsås. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Torsås kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Torsås om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslösheten oförändrad

Till skillnad från den totala arbetslösheten står arbetslösheten bland unga stilla. I november var 15,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 42 personer).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Torsås kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Torsås högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 6,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Torsås kommun och Kalmar län

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Torsås kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Torsås kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Träarbetare, snickare m.fl.211
Distriktssköterskor36
Företagssäljare26
Grundutbildade sjuksköterskor13
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.11
Fastighetsskötare11
Gymnasielärare11
Planerare och utredare m.fl.11
Taxiförare m.fl.11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Torsås kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
TorsåsKalmar länHela landet
Hela arbetskraften7,1 %−0,5 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,9 %−5,8 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar15,2 %0,0 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.