Arbetslösheten i Dorotea faller mer än i andra kommuner i Västerbotten

Dorotea kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Dorotea kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

15 av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i november. Dorotea var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under november månad rapporterade Dorotea en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 48 av 1 116 invånare i åldern 16 till 64 år i Dorotea kommun var inskrivna som arbetssökande (31 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Dorotea är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 6,7 till 4,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Dorotea kommun och Västerbottens län

Dorotea är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Dorotea. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Dorotea hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Åsele har den högsta (7,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Dorotea under november månad, motsvarande 14 av 102 personer. Det är 10,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,1 till 13,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,4 procentenheter i Dorotea. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−7,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dorotea kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Dorotea som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I november var 6,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dorotea sjunkit 18 månader i följd (ner från 15,0 procent i maj 2020 till 6,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dorotea kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Dorotea lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dorotea kommun och Västerbottens län

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Dorotea kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Dorotea kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1114
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering110
Personliga assistenter47
Grundskollärare44
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet11
Företagssäljare11
Förskollärare11
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning11
Produktionschefer inom tillverkning11
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Dorotea kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
DoroteaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−2,5 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−10,1 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar6,6 %−2,0 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.