Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 20:e månaden i följd i Askersund

Askersunds kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Askersunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Askersunds kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Askersunds kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 19,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under november månad rapporterade Askersund en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 233 av 5 178 invånare i åldern 16 till 64 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (63 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Askersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län

Askersund är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Askersund hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hällefors har den högsta (10,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,1 procent i Askersund under november månad, motsvarande 88 av 461 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−20 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 19,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,6 procentenheter i Askersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I november var 7,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 25 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Askersund sjunkit nio månader i följd (ner från 9,3 procent i februari till 7,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Askersund lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län

24 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 24 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.125
Telefonförsäljare m.fl.38
Personliga assistenter27
Träarbetare, snickare m.fl.16
Grundutbildade sjuksköterskor35
Företagssäljare23
Städare12
Svetsare och gasskärare12
Butikssäljare, fackhandel11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−1,1 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,1 %−4,6 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar7,4 %−3,3 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.