Lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år i Storuman

Storumans kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Storumans kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Storumans kommun noterar i november rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Storumans kommun med 3,6 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 6,9 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under november månad rapporterade Storuman en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 147 av 2 673 invånare i åldern 16 till 64 år i Storumans kommun var inskrivna som arbetssökande (19 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Storuman är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 5,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2019.

Graf: Arbetslöshet i Storumans kommun och Västerbottens län

Storuman är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Storuman alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,5 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Storuman skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 32 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,6 procent i Storuman under november månad, motsvarande 56 av 286 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,1 procentenheter i Storuman.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Storumans kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Storuman om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I november var 6,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 20 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Storuman sjunkit åtta månader i följd (ner från 12,1 procent i mars till 6,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Storumans kommun

Medan Storuman har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Storumans kommun och Västerbottens län

27 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 27 arbetsplatsannonser i Storumans kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Storumans kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor37
Övrig servicepersonal14
Personliga assistenter44
Kockar och kallskänkor33
Buss- och spårvagnsförare22
Chefer inom äldreomsorg11
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning11
Fastighetsmäklare11
Fritidsledare m.fl.11
Butikssäljare, dagligvaror11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Storumans kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
StorumanVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−0,6 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,6 %−0,1 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar6,9 %−3,6 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.