Arbetslösheten i Härnösand faller mer än i andra kommuner i Västernorrland

Härnösands kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Härnösands kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sju av sju kommuner i Västernorrlands län såg en minskande arbetslöshet i november. Härnösand var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under november månad rapporterade Härnösand en total arbetslöshet på 10,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,1 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 152 av 11 520 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (258 färre än i november i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 10,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Härnösand. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (10,0 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Örnsköldsvik har den lägsta (6,7 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 380 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 30,0 procent i Härnösand under november månad, motsvarande 619 av 2 063 personer. Det är 6,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−124 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 30,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 20,0 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Härnösand som i andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I november var 15,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 170 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 39 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Härnösand sjunkit sju månader i följd (ner från 16,9 procent i april till 15,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län

83 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 83 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 240 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor548
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.530
Telefonförsäljare m.fl.420
Personliga assistenter315
Butikssäljare, fackhandel211
Tandsköterskor110
VVS-montörer m.fl.19
Installations- och serviceelektriker19
Företagssäljare56
Tandläkare15

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften10,0 %−2,1 % 7,7 %−1,2 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda30,0 %−6,1 % 23,9 %−3,4 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar15,0 %−2,8 % 12,0 %−1,8 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Härnösand10,0 %−2,1 % 
Kramfors8,5 %−1,6 % 
Sollefteå8,2 %−0,1 % 
Sundsvall7,5 %−1,0 % 
Timrå7,6 %−0,9 % 
Ånge6,9 %−1,1 % 
Örnsköldsvik6,7 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Härnösand30,0 %−6,1 % 
Kramfors25,0 %−4,6 % 
Sollefteå25,7 %+1,7 % 
Sundsvall21,6 %−3,0 % 
Timrå22,5 %−1,5 % 
Ånge20,6 %−4,8 % 
Örnsköldsvik25,0 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Härnösand15,0 %−2,8 % 
Kramfors14,7 %−3,7 % 
Sollefteå12,9 %+1,1 % 
Sundsvall11,7 %−1,0 % 
Timrå13,1 %−3,6 % 
Ånge10,1 %−2,3 % 
Örnsköldsvik10,0 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.