Lägsta arbetslösheten på 13 år i Vindeln

Vindelns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Vindelns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Vindelns kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008.

Under november månad rapporterade Vindeln en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 109 av 2 477 invånare i åldern 16 till 64 år i Vindelns kommun var inskrivna som arbetssökande (26 färre än i november i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Vindeln är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari har arbetslösheten gått ner från 5,6 till 4,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2008.

Graf: Arbetslöshet i Vindelns kommun och Västerbottens län

Vindeln är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vindeln hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,4 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,2 procent i Vindeln under november månad, motsvarande 38 av 339 personer. Det är 6,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−16 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,0 till 11,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,8 procentenheter i Vindeln. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vindelns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vindeln om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I november var 9,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vindeln sjunkit åtta månader i följd (ner från 12,0 procent i mars till 9,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vindelns kommun

Medan Vindeln har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,3 procentenheter högre i Vindeln.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vindelns kommun och Västerbottens län

34 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 34 arbetsplatsannonser i Vindelns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vindelns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Elevassistenter m.fl.39
Lager- och terminalpersonal15
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.13
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik33
Grundutbildade sjuksköterskor13
Vårdare, boendestödjare22
Svetsare och gasskärare22
Socialsekreterare22
Övriga ingenjörer och tekniker22
Grundskollärare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Vindelns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VindelnVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−1,2 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda11,2 %−6,2 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,4 %−3,2 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.