Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Dalarna

Dalarnas län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Dalarnas län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Dalarna såg under november månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under november månad rapporterade Dalarna en total arbetslöshet på 6,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 8 453 av 134 175 invånare i åldern 16 till 64 år i Dalarnas län var inskrivna som arbetssökande (1 892 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Dalarna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Dalarnas län och Sverige

Dalarna är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Dalarna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (6,3 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,0 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent). För att Dalarna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 1 744 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,8 procent i Dalarna under november månad, motsvarande 4 277 av 19 619 personer. Det är 4,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−677 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan januari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,4 till 21,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,5 procentenheter i Dalarna. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dalarnas län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Dalarna om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I november var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 106 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 423 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dalarna sjunkit sju månader i följd (ner från 9,8 procent i april till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dalarnas län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Dalarna lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dalarnas län och Sverige

1 285 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 1 285 arbetsplatsannonser i Dalarnas län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 650 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Dalarnas län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor98280
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning42245
Företagssäljare84137
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2598*
Telefonförsäljare m.fl.1896
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.2891*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2881
Personliga assistenter4977
Barnskötare2474
Grundskollärare3746

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Dalarnas län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
DalarnaSverige
Hela arbetskraften6,3 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,8 %−4,0 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,3 %−2,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Avesta8,9 %−1,5 % 
Borlänge8,3 %−1,3 % 
Falun4,9 %−1,2 % 
Gagnef3,8 %−0,5 % 
Hedemora7,4 %−1,4 % 
Leksand4,2 %−1,6 % 
Ludvika9,4 %−2,0 % 
Malung-Sälen4,4 %−1,0 % 
Mora4,4 %−1,7 % 
Orsa6,3 %−1,5 % 
Rättvik4,4 %−0,7 % 
Smedjebacken5,9 %−0,5 % 
Säter3,9 %−0,2 % 
Vansbro4,1 %−0,7 % 
Älvdalen5,3 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Avesta29,9 %−4,2 % 
Borlänge25,2 %−3,8 % 
Falun16,0 %−3,5 % 
Gagnef12,5 %+0,1 % 
Hedemora23,1 %−3,7 % 
Leksand14,9 %−5,3 % 
Ludvika27,7 %−5,7 % 
Malung-Sälen15,8 %−4,2 % 
Mora14,3 %−2,7 % 
Orsa18,0 %−5,8 % 
Rättvik12,8 %−4,2 % 
Smedjebacken21,0 %−1,3 % 
Säter17,1 %−2,6 % 
Vansbro18,2 %−4,3 % 
Älvdalen19,5 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Avesta9,9 %−3,4 % 
Borlänge10,2 %−1,1 % 
Falun6,2 %−2,5 % 
Gagnef6,7 %−1,0 % 
Hedemora10,2 %−4,5 % 
Leksand5,1 %−1,6 % 
Ludvika13,3 %−3,9 % 
Malung-Sälen5,0 %−1,0 % 
Mora8,1 %−3,0 % 
Orsa9,3 %−4,2 % 
Rättvik4,7 %−1,9 % 
Smedjebacken11,4 %−2,1 % 
Säter5,7 %+0,1 % 
Vansbro4,9 %−0,7 % 
Älvdalen7,1 %−3,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.