Ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Blekinge

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sölvesborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Fem av fem kommuner i Blekinge län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i november. Så även i Sölvesborg, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Sölvesborgs kommun med 0,5 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 13,8 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under november månad rapporterade Sölvesborg en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 574 av 8 200 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (134 färre än i november i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 7,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (11,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,6 procent i Sölvesborg under november månad, motsvarande 209 av 1 188 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,1 till 17,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,6 procentenheter i Sölvesborg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I november var 13,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 104 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sölvesborg sjunkit åtta månader i följd (ner från 13,8 procent i mars till 13,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun

Medan Sölvesborg har lägre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter högre i Sölvesborg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län

41 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 41 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.221
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri120
Företagssäljare49
Personliga assistenter38
Väktare och ordningsvakter16
Processoperatörer, papper14
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33
Grundutbildade sjuksköterskor13
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning22
Socialsekreterare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,5 % 8,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,6 %−1,7 % 24,7 %−3,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar13,8 %−0,5 % 13,3 %−3,1 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,2 %−1,3 % 
Karlskrona7,2 %−1,5 % 
Olofström9,4 %−1,3 % 
Ronneby11,7 %−1,7 % 
Sölvesborg7,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−2,5 % 
Karlskrona22,0 %−3,8 % 
Olofström19,6 %−3,3 % 
Ronneby33,8 %−5,4 % 
Sölvesborg17,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,6 %−3,6 % 
Karlskrona12,0 %−3,2 % 
Olofström13,3 %−3,1 % 
Ronneby16,1 %−3,7 % 
Sölvesborg13,8 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.