Lägsta arbetslösheten på tolv år i Blekinge

Blekinge län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Blekinge län noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan januari 2009.

Under november månad rapporterade Blekinge en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 6 445 av 74 942 invånare i åldern 16 till 64 år i Blekinge län var inskrivna som arbetssökande (1 297 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Blekinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,0 till 8,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2009.

Graf: Arbetslöshet i Blekinge län och Sverige

Blekinge är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Blekinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,6 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,0 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent). För att Blekinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 698 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,7 procent i Blekinge under november månad, motsvarande 3 166 av 12 818 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−455 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,6 till 24,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,1 procentenheter i Blekinge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Blekinge län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Blekinge som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I november var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 990 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 356 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Blekinge sjunkit åtta månader i följd (ner från 15,6 procent i mars till 13,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Blekinge län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Blekinge högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 4,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Blekinge län och Sverige

625 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 625 arbetsplatsannonser i Blekinge län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Blekinge län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.13108*
Grundutbildade sjuksköterskor44105*
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete1945
Företagssäljare2444
Vårdare, boendestödjare935*
Kockar och kallskänkor1335
Personliga assistenter2234
Svetsare och gasskärare1334
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1428*
Saneringsarbetare m.fl.322

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Blekinge län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
BlekingeSverige
Hela arbetskraften8,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda24,7 %−3,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar13,3 %−3,1 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,2 %−1,3 % 
Karlskrona7,2 %−1,5 % 
Olofström9,4 %−1,3 % 
Ronneby11,7 %−1,7 % 
Sölvesborg7,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−2,5 % 
Karlskrona22,0 %−3,8 % 
Olofström19,6 %−3,3 % 
Ronneby33,8 %−5,4 % 
Sölvesborg17,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,6 %−3,6 % 
Karlskrona12,0 %−3,2 % 
Olofström13,3 %−3,1 % 
Ronneby16,1 %−3,7 % 
Sölvesborg13,8 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.