Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Söderhamn

Söderhamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Söderhamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Söderhamns kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2011.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Söderhamns kommun med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 32,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under november månad rapporterade Söderhamn en total arbetslöshet på 10,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 208 av 11 615 invånare i åldern 16 till 64 år i Söderhamns kommun var inskrivna som arbetssökande (160 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Söderhamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 11,8 till 10,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Söderhamns kommun och Gävleborgs län

Söderhamn är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hudiksvall där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Söderhamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (10,4 procent i kommunen, jämfört med 9,1 procent i hela länet). Hudiksvall har den lägsta arbetslösheten i länet (6,7 procent), medan Sandviken har den högsta (10,8 procent). För att Söderhamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hudiksvall skulle 430 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 32,6 procent i Söderhamn under november månad, motsvarande 561 av 1 721 personer. Det är 2,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−81 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 52,1 till 32,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 22,2 procentenheter i Söderhamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Söderhamns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Söderhamn om man jämför med andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I november var 18,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 193 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 52 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Söderhamn sjunkit sju månader i följd (ner från 20,2 procent i april till 18,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Söderhamns kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Söderhamn högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Söderhamns kommun och Gävleborgs län

94 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 94 arbetsplatsannonser i Söderhamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Söderhamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare1021
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.120
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.120
Arbetsförmedlare312
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering77*
Telefonförsäljare m.fl.16
Grundutbildade sjuksköterskor35
Specialistläkare55
Kundtjänstpersonal55
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete44

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Söderhamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
SöderhamnGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften10,4 %−1,0 % 9,1 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda32,6 %−2,8 % 27,6 %−2,8 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar18,2 %−1,4 % 13,5 %−4,0 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bollnäs9,3 %−1,7 % 
Gävle9,5 %−1,5 % 
Hofors9,5 %−0,8 % 
Hudiksvall6,7 %−2,3 % 
Ljusdal8,1 %−1,9 % 
Nordanstig6,9 %−0,7 % 
Ockelbo8,1 %−1,2 % 
Ovanåker7,3 %−1,8 % 
Sandviken10,8 %−0,9 % 
Söderhamn10,4 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bollnäs30,3 %−4,3 % 
Gävle26,7 %−2,5 % 
Hofors28,5 %−1,0 % 
Hudiksvall21,7 %−3,4 % 
Ljusdal25,8 %−5,1 % 
Nordanstig20,6 %−4,6 % 
Ockelbo27,8 %−3,4 % 
Ovanåker29,2 %−4,7 % 
Sandviken30,8 %−1,0 % 
Söderhamn32,6 %−2,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bollnäs13,4 %−4,4 % 
Gävle13,0 %−3,7 % 
Hofors16,1 %−6,3 % 
Hudiksvall12,4 %−5,2 % 
Ljusdal12,0 %−5,5 % 
Nordanstig9,0 %−5,7 % 
Ockelbo11,9 %+2,3 % 
Ovanåker11,9 %−1,8 % 
Sandviken15,3 %−4,0 % 
Söderhamn18,2 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.