Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskrona kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 22,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Karlskrona en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 313 av 32 125 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (529 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Karlskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 7,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (7,2 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (7,0 procent), medan Ronneby har den högsta (11,7 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 64 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,0 procent i Karlskrona under november månad, motsvarande 1 077 av 4 895 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−171 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 22,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,8 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I november var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 395 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 148 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län

356 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 356 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 590 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2662*
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete829
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.524*
Svetsare och gasskärare623
Företagssäljare1523
Saneringsarbetare m.fl.322
Kockar och kallskänkor821
Personliga assistenter1317
Socialsekreterare514
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning514

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−1,5 % 8,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,0 %−3,8 % 24,7 %−3,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar12,0 %−3,2 % 13,3 %−3,1 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,2 %−1,3 % 
Karlskrona7,2 %−1,5 % 
Olofström9,4 %−1,3 % 
Ronneby11,7 %−1,7 % 
Sölvesborg7,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−2,5 % 
Karlskrona22,0 %−3,8 % 
Olofström19,6 %−3,3 % 
Ronneby33,8 %−5,4 % 
Sölvesborg17,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,6 %−3,6 % 
Karlskrona12,0 %−3,2 % 
Olofström13,3 %−3,1 % 
Ronneby16,1 %−3,7 % 
Sölvesborg13,8 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.