Lägsta arbetslösheten på tolv år i Olofström

Olofströms kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Olofströms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Olofströms kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan januari 2009.

Under november månad rapporterade Olofström en total arbetslöshet på 9,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 580 av 6 170 invånare i åldern 16 till 64 år i Olofströms kommun var inskrivna som arbetssökande (104 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Olofström är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 9,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2009.

Graf: Arbetslöshet i Olofströms kommun och Blekinge län

Olofström är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Olofström alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (9,4 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (7,0 procent), medan Ronneby har den högsta (11,7 procent). För att Olofström skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 148 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,6 procent i Olofström under november månad, motsvarande 303 av 1 546 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−64 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,1 till 19,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,2 procentenheter i Olofström. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Olofströms kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Olofström om man jämför med andra kommuner i Blekinge.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I november var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 84 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 33 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Olofström sjunkit åtta månader i följd (ner från 16,5 procent i mars till 13,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Olofströms kommun

Medan Olofström har högre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Olofströms kommun och Blekinge län

57 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 57 arbetsplatsannonser i Olofströms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Olofströms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.120
Fordonsmontörer115
Barnskötare110
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete59
Grundutbildade sjuksköterskor46
Idrottstränare och instruktörer m.fl.26
Kundtjänstpersonal15
Företagssäljare35
Svetsare och gasskärare44
Personliga assistenter23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Olofströms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
OlofströmBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften9,4 %−1,3 % 8,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,6 %−3,3 % 24,7 %−3,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar13,3 %−3,1 % 13,3 %−3,1 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,2 %−1,3 % 
Karlskrona7,2 %−1,5 % 
Olofström9,4 %−1,3 % 
Ronneby11,7 %−1,7 % 
Sölvesborg7,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−2,5 % 
Karlskrona22,0 %−3,8 % 
Olofström19,6 %−3,3 % 
Ronneby33,8 %−5,4 % 
Sölvesborg17,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,6 %−3,6 % 
Karlskrona12,0 %−3,2 % 
Olofström13,3 %−3,1 % 
Ronneby16,1 %−3,7 % 
Sölvesborg13,8 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.