Arbetslösheten minskar i Karlshamn

Karlshamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Karlshamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Karlshamns kommun. Även i hela Blekinge sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Karlshamn en total arbetslöshet på 9,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 416 av 15 391 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (243 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 9,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (9,2 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (7,0 procent), medan Ronneby har den högsta (11,7 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 339 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,9 procent i Karlshamn under november månad, motsvarande 686 av 2 550 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−43 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 26,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,7 procentenheter i Karlshamn. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I november var 13,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 218 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 79 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit åtta månader i följd (ner från 15,2 procent i mars till 13,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlshamn högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län

101 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 101 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor928
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.327
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.312
Installations- och serviceelektriker37
Städare37
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.56
Personliga assistenter46
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26
Vaktmästare m.fl.15
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.44

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften9,2 %−1,3 % 8,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda26,9 %−2,5 % 24,7 %−3,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar13,6 %−3,6 % 13,3 %−3,1 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,2 %−1,3 % 
Karlskrona7,2 %−1,5 % 
Olofström9,4 %−1,3 % 
Ronneby11,7 %−1,7 % 
Sölvesborg7,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−2,5 % 
Karlskrona22,0 %−3,8 % 
Olofström19,6 %−3,3 % 
Ronneby33,8 %−5,4 % 
Sölvesborg17,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,6 %−3,6 % 
Karlskrona12,0 %−3,2 % 
Olofström13,3 %−3,1 % 
Ronneby16,1 %−3,7 % 
Sölvesborg13,8 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.