Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Varberg

Varbergs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Varbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Varbergs kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Varbergs kommun med 3,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 12,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under november månad rapporterade Varberg en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 295 av 32 375 invånare i åldern 16 till 64 år i Varbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (456 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Varberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 5,2 till 4,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Arbetslöshet i Varbergs kommun och Hallands län

Varberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Varberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Hylte har den högsta (9,5 procent). För att Varberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 291 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,9 procent i Varberg under november månad, motsvarande 556 av 4 310 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−148 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 12,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,9 procentenheter i Varberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Varbergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Varberg om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I november var 5,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 165 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 113 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Varberg sjunkit åtta månader i följd (ner från 7,0 procent i mars till 5,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Varbergs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Varberg lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Varbergs kommun och Hallands län

353 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 353 arbetsplatsannonser i Varbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 630 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Varbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4386
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.437
Vårdbiträden536*
Personliga assistenter1123
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1022
Företagssäljare1121
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1319
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter318
Grundskollärare1516
Vårdare, boendestödjare313

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Varbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VarbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−1,5 % 5,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda12,9 %−3,6 % 17,6 %−3,1 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar5,2 %−2,9 % 6,5 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,2 %−1,6 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,5 %−1,8 % 
Kungsbacka3,1 %−1,4 % 
Laholm6,0 %−1,4 % 
Varberg4,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg19,1 %−3,2 % 
Halmstad20,3 %−2,4 % 
Hylte22,4 %−5,3 % 
Kungsbacka11,8 %−2,5 % 
Laholm18,5 %−3,8 % 
Varberg12,9 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,2 %−3,4 % 
Halmstad8,5 %−2,8 % 
Hylte12,0 %−1,7 % 
Kungsbacka3,9 %−2,7 % 
Laholm8,2 %−2,2 % 
Varberg5,2 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.