Lägsta arbetslösheten på sju år i Ronneby

Ronneby kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ronneby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ronneby kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan augusti 2014.

Under november månad rapporterade Ronneby en total arbetslöshet på 11,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 562 av 13 350 invånare i åldern 16 till 64 år i Ronneby kommun var inskrivna som arbetssökande (287 färre än i november i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Ronneby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 13,7 till 11,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2014.

Graf: Arbetslöshet i Ronneby kommun och Blekinge län

Ronneby är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Ronneby. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ronneby alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (11,7 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Ronneby har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Sölvesborg har den lägsta (7,0 procent). För att Ronneby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 627 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent). Ronnebys arbetslöshet sticker ut som den åttonde högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 33,8 procent i Ronneby under november månad, motsvarande 891 av 2 636 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−159 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 53,5 till 33,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 22,1 procentenheter i Ronneby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ronneby kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ronneby om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I november var 16,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 189 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 80 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ronneby sjunkit åtta månader i följd (ner från 18,9 procent i mars till 16,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ronneby kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ronneby högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ronneby kommun och Blekinge län

70 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 70 arbetsplatsannonser i Ronneby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ronneby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare226
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.216
Kockar och kallskänkor310
Butikssäljare, dagligvaror18
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering28*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.27
Svetsare och gasskärare26
Grundutbildade sjuksköterskor46
Vårdbiträden15
Distriktssköterskor24

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Ronneby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
RonnebyBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften11,7 %−1,7 % 8,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda33,8 %−5,4 % 24,7 %−3,6 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar16,1 %−3,7 % 13,3 %−3,1 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,2 %−1,3 % 
Karlskrona7,2 %−1,5 % 
Olofström9,4 %−1,3 % 
Ronneby11,7 %−1,7 % 
Sölvesborg7,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−2,5 % 
Karlskrona22,0 %−3,8 % 
Olofström19,6 %−3,3 % 
Ronneby33,8 %−5,4 % 
Sölvesborg17,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,6 %−3,6 % 
Karlskrona12,0 %−3,2 % 
Olofström13,3 %−3,1 % 
Ronneby16,1 %−3,7 % 
Sölvesborg13,8 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.