Arbetslösheten minskar betydligt i Halmstad

Halmstads kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Halmstads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Halmstads kommun. Även i hela Halland sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Halmstad en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 974 av 51 610 invånare i åldern 16 till 64 år i Halmstads kommun var inskrivna som arbetssökande (855 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Halmstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 7,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Halmstads kommun och Hallands län

Halmstad är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Halmstad alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Hylte har den högsta (9,5 procent). För att Halmstad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 2 374 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,3 procent i Halmstad under november månad, motsvarande 2 374 av 11 695 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−218 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,8 till 20,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,6 procentenheter i Halmstad. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Halmstads kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Halmstad om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I november var 8,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 458 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 226 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Halmstad sjunkit åtta månader i följd (ner från 10,7 procent i mars till 8,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Halmstads kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Halmstad högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Halmstads kommun och Hallands län

601 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 601 arbetsplatsannonser i Halmstads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Halmstads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4996*
Lager- och terminalpersonal1761
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1027
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.926
Företagssäljare2026
Kundtjänstpersonal725
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer1323
Butikssäljare, fackhandel1422
Soldater m.fl.221
Personliga assistenter1421

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Halmstads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HalmstadHallands länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,6 % 5,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,3 %−2,4 % 17,6 %−3,1 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,5 %−2,8 % 6,5 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,2 %−1,6 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,5 %−1,8 % 
Kungsbacka3,1 %−1,4 % 
Laholm6,0 %−1,4 % 
Varberg4,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg19,1 %−3,2 % 
Halmstad20,3 %−2,4 % 
Hylte22,4 %−5,3 % 
Kungsbacka11,8 %−2,5 % 
Laholm18,5 %−3,8 % 
Varberg12,9 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,2 %−3,4 % 
Halmstad8,5 %−2,8 % 
Hylte12,0 %−1,7 % 
Kungsbacka3,9 %−2,7 % 
Laholm8,2 %−2,2 % 
Varberg5,2 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.