Gotland har vaccinerat näst störst andel i landet

Gotlands län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Gotlands län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Gotlands län och resten av landet.

Totalt har 46 288 personer på Gotland fått sin första vaccindos fram till vecka 45, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 91 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en större andel än i de flesta andra län. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (91 procent).

44 946 personer eller 88 procent av alla i befolkningen 16 år och äldre på Gotland har tagit en andra dos.

Graf över andel vaccinerade

Jämn vaccinationstakt i Gotlands län

Förra veckan delades totalt 119 vaccindoser ut i Gotlands län. Det är ungefär lika många som veckan innan. Sju av tio vaccineringar förra veckan gällde dos två. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Graf över vaccinerade per vecka

Nästan alla 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för fler åldersgrupper.

På Gotland har 97 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Sedan i september rekommenderas personer som är 80 år och äldre en tredje påfyllnadsdos med vaccin, om det har gått minst sex månader sedan dos två. Hittills har 2 851 personer, eller 64 procent av 80-plussarna, fått en tredje spruta i Gotlands län. I hela riket har 338 290 personer – 55 procent av målgruppen – fått tredje dosen. Under hösten kommer fler att erbjudas en påfyllnadsdos, till att börja med personer mellan 65 och 79 år och personal inom särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst.

Graf över vaccinerade per åldersgrupp

Flest vaccinationer i början av juli i Gotlands län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juli, delades som mest mer än 5 000 vaccindoser i veckan ut i Gotlands län. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 28 månader (över två år) innan alla över 16 år fått ett stick.

Graf men framskrivning av andel vaccinerade

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget.

Gotlands län har vaccinerat fler än de flesta

Totalt har 7 287 485 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 85 procent av landets befolkning, till och med den 18 november. 82 procent har fått bägge doserna.

Graf med andel vaccinerade per region

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 68 procent.

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.