Coronafallen ökar i Örebro län – för tredje veckan i rad

Örebro län | Corona |
Så utvecklas smittspridningen i Örebro län.
Dean Calma / IAEA, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Testandet vänder uppåt igen – och det bekräftades betydligt fler coronafall i Sverige förra veckan. Även i Örebro län har det hittats fler nya fall jämfört med veckan innan. Det är tredje veckan i rad som fallen ökar. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Under vecka 45 rapporterades 324 nya bekräftade fall av covid-19 i Örebro län.  Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+112 fall) och den tredje veckan i följd som antalet bekräftade fall ökar. Den högsta noteringen för Örebro län gjordes i april 2021: 1 693 nya fall under en vecka.

Antal fall per vecka i Örebro län
Ladda ner den här grafen som png

Sedan den 1 november har rekommendationerna för testning ändrats. Fullvaccinerade personer ska i de flesta fall inte testa sig vid symtom. Undantag görs bland annat för boende på särskilt boende och vård- och omsorgspersonal (här finns hela listan). Folkhälsomyndigheten har sedan dess backat – och från den 22 november ska återigen alla med symtom testa sig. Men det gör att de här veckornas siffror är svåra att jämföra med tidigare veckor.

Sett till befolkningen hittades elva nya fall per 10 000 invånare i Örebro län under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå. Värt att notera är att olika regioner tolkar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om vem som ska testas lite olika. I vissa län tillåts testning för vaccinerade, i andr inte. I en del regioner testas till exempel ovaccinerade skolbarn under 12 år, medan de inte testas i andra. Det gör att jämförelser mellan regionerna kan vara svåra att göra.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Nora, som hade 24 per 10 000 invånare under den senaste veckan.

Kommunerna i Örebro län där flest nya fall hittats (per capita)
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarUtvecklingPer 10 000 inv.
Nora26101624
Kumla3930918
Hällefors1015−515
Ljusnarsberg79−215
Lindesberg3024613
Örebro1751017411
Lekeberg6157
Hallsberg8535
Karlskoga14595
Degerfors3303
Askersund12−11

I hela landet rapporterades 5 833 fall under vecka 45. Det är en ökning med 15 procent jämfört med veckan innan, trots ändrade testrekommendationer.

Sverigekarta över var de senaste fallen har hittats
Ladda ner den här grafen som png

Flest nya fall hittades i Västmanland. I länet har 14 fall per 10 000 invånare bekräftats under den senaste veckan.

Kommunerna med flest nya bekräftade fall i landet just nu (per capita)
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarUtvecklingPer 10 000 inv.
Torsås1811725
Nora26101624
Hultsfred3448−1424
Aneby1514122
Ljusdal3523319
Haparanda1821−319
Kumla3930918
Salem3031−118
Strömstad2234−1217
Sunne2116516

Tredje högst andel positiva prover i Örebro län

När de nya rekommendationerna började gälla, vecka 44, minskade också antalet tester i Örebro län.

Det motsvarar 1 486 tester per 100 000 invånare, och sett till befolkning genomförde Örebro län näst flest tester i landet.

Den senaste veckan har 4541 tester genomförts i Örebro län
Ladda ner den här grafen som png

Av de 4 541 proverna var 7,2 procent positiva, vilket är ungefär på samma nivå som veckorna innan. Örebro län tillhör de regioner som hade relativt stor andel positiva provsvar förra veckan.

Av 4541 prover var 7,2 procent positiva i Örebro län vecka 45
Ladda ner den här grafen som png

Vaccinationerna syns i dödsstatistiken

Under vecka 45 rapporterades ett dödsfall i Örebro län. Sedan pandemins start har 354 personer avlidit i länet. Men sedan juni har bara tolv nya dödsfall registrerats.

Tidigare under pandemin gick antalet bekräftade fall hand i hand med sjukhusinläggningar och dödsfall. I och med att de flesta vuxna nu är vaccinerade, inte minst i äldre åldersgrupper, är det allt lägre andel av de som smittas som avlider.

En lägre andel av de som smittas dör sedan vaccinationstäckningen ökat
Ladda ner den här grafen som png

Metod

Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner under vissa veckor inte rapporterat exakta siffror, utan bara ”färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat ”färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.