Corona: Flest nya fall i landet hittades i Torsås

Torsås kommun | Corona |
Så utvecklas smittspridningen i Torsås kommun.
Tebo Steele, Flickr (CC-BY-SA-2.0)

Testandet vänder uppåt igen – och det bekräftades betydligt fler coronafall i Sverige förra veckan. Och i Torsås hittades fler fall per invånare än i någon annan kommun i landet. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Under vecka 45 rapporterades 18 nya bekräftade fall av covid-19 i Torsås kommun.  Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+7 fall). Den högsta noteringen för Torsås gjordes i april 2021: 28 nya fall under en vecka.

Antal fall per vecka i Torsås
Ladda ner den här grafen som png

Sedan den 1 november har rekommendationerna för testning ändrats. Fullvaccinerade personer ska i de flesta fall inte testa sig vid symtom. Undantag görs bland annat för boende på särskilt boende och vård- och omsorgspersonal (här finns hela listan). Folkhälsomyndigheten har sedan dess backat – och från den 22 november ska återigen alla med symtom testa sig. Men det gör att de här veckornas siffror är svåra att jämföra med tidigare veckor.

Sett till befolkningen hittades 25 nya fall per 10 000 invånare i Torsås under den senaste veckan. Det är den högsta nivån i hela landet. Värt att notera är att olika regioner tolkar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om vem som ska testas lite olika. I vissa län tillåts testning för vaccinerade, i andr inte. I en del regioner testas till exempel ovaccinerade skolbarn under 12 år, medan de inte testas i andra. Det gör att jämförelser mellan regionerna kan vara svåra att göra.

Kommunerna i Kalmar län där flest nya fall hittats (per capita)
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarUtvecklingPer 10 000 inv.
Torsås1811725
Hultsfred3448−1424
Oskarshamn39152414
Mörbylånga1416−29
Mönsterås1022−128
Kalmar4951−27
Västervik218136
Borgholm47−34
Emmaboda4044
Nybro811−34
Vimmerby4223
Högsby1012

I hela landet rapporterades 5 833 fall under vecka 45. Det är en ökning med 15 procent jämfört med veckan innan, trots ändrade testrekommendationer.

Sverigekarta över var de senaste fallen har hittats
Ladda ner den här grafen som png

Kommunerna med flest nya bekräftade fall i landet just nu (per capita)
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarUtvecklingPer 10 000 inv.
Torsås1811725
Nora26101624
Hultsfred3448−1424
Aneby1514122
Ljusdal3523319
Haparanda1821−319
Kumla3930918
Salem3031−118
Strömstad2234−1217
Sunne2116516

Näst högst andel positiva prover i Kalmar län

När de nya rekommendationerna började gälla, vecka 44, minskade också antalet tester i Kalmar län.

Det motsvarar 1 055 tester per 100 000 invånare.

Den senaste veckan har 2596 tester genomförts i Kalmar län
Ladda ner den här grafen som png

Av de 2 596 proverna var 8,4 procent positiva, vilket är ungefär på samma nivå som veckorna innan. Kalmar län tillhör de regioner som hade relativt stor andel positiva provsvar förra veckan.

Av 2596 prover var 8,4 procent positiva i Kalmar län vecka 45
Ladda ner den här grafen som png

Vaccinationerna syns i dödsstatistiken

Under vecka 45 rapporterades en nyinläggning på IVA i Kalmar län men inga nya dödsfall. Sedan pandemins start har 243 personer avlidit i länet. Dessa siffror finns inte på kommunnivå. Men sedan juni har bara fem nya dödsfall registrerats.

Tidigare under pandemin gick antalet bekräftade fall hand i hand med sjukhusinläggningar och dödsfall. I och med att de flesta vuxna nu är vaccinerade, inte minst i äldre åldersgrupper, är det allt lägre andel av de som smittas som avlider.

En lägre andel av de som smittas dör sedan vaccinationstäckningen ökat
Ladda ner den här grafen som png

Metod

Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner under vissa veckor inte rapporterat exakta siffror, utan bara ”färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat ”färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.