Coronafallen ökar i Svedala

Svedala kommun | Corona |
Så utvecklas smittspridningen i Svedala kommun.
Holger.Ellgaard, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Testandet vänder uppåt igen – och det bekräftades betydligt fler coronafall i Sverige förra veckan. Även i Svedala har det hittats fler nya fall jämfört med veckan innan. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Under vecka 45 rapporterades 28 nya bekräftade fall av covid-19 i Svedala kommun.  Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+16 fall). Den högsta noteringen för Svedala gjordes i december 2020: 206 nya fall under en vecka.

Antal fall per vecka i Svedala
Ladda ner den här grafen som png

Sedan den 1 november har rekommendationerna för testning ändrats. Fullvaccinerade personer ska i de flesta fall inte testa sig vid symtom. Undantag görs bland annat för boende på särskilt boende och vård- och omsorgspersonal (här finns hela listan). Folkhälsomyndigheten har sedan dess backat – och från den 22 november ska återigen alla med symtom testa sig. Men det gör att de här veckornas siffror är svåra att jämföra med tidigare veckor.

Sett till befolkningen hittades tolv nya fall per 10 000 invånare i Svedala under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå. Värt att notera är att olika regioner tolkar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om vem som ska testas lite olika. I vissa län tillåts testning för vaccinerade, i andr inte. I en del regioner testas till exempel ovaccinerade skolbarn under 12 år, medan de inte testas i andra. Det gör att jämförelser mellan regionerna kan vara svåra att göra.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Klippan, där 15 fall per 10 000 invånare bekräftats under den senaste veckan.

Kommunerna i Skåne län där flest nya fall hittats (per capita)
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarUtvecklingPer 10 000 inv.
Klippan26101615
Örkelljunga1551014
Tomelilla1817113
Svedala28121612
Simrishamn177109
Skurup14689
Malmö287204838
Helsingborg10948617
Höganäs2021−17
Trelleborg3419157

I hela landet rapporterades 5 833 fall under vecka 45. Det är en ökning med 15 procent jämfört med veckan innan, trots ändrade testrekommendationer.

Sverigekarta över var de senaste fallen har hittats
Ladda ner den här grafen som png

Flest nya fall hittades i Torsås. I kommunen har 25 fall per 10 000 invånare bekräftats under den senaste veckan.

Kommunerna med flest nya bekräftade fall i landet just nu (per capita)
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarUtvecklingPer 10 000 inv.
Torsås1811725
Nora26101624
Hultsfred3448−1424
Aneby1514122
Ljusdal3523319
Haparanda1821−319
Kumla3930918
Salem3031−118
Strömstad2234−1217
Sunne2116516

12 118 tester i Skåne län

När de nya rekommendationerna började gälla, vecka 44, minskade också antalet tester i Skåne län.

Det motsvarar 872 tester per 100 000 invånare, vilket är färre än de flesta andra regioner.

Den senaste veckan har 12118 tester genomförts i Skåne län
Ladda ner den här grafen som png

Av de 12 118 proverna var 7,1 procent positiva, vilket är ungefär på samma nivå som veckorna innan. Skåne län tillhör de regioner som hade relativt stor andel positiva provsvar förra veckan.

Av 12118 prover var 7,1 procent positiva i Skåne län vecka 45
Ladda ner den här grafen som png

Vaccinationerna syns i dödsstatistiken

Under vecka 45 rapporterades fem dödsfall och fyra nyinläggningar på iva i Skåne län. Sedan pandemins start har 1 805 personer avlidit i länet. Dessa siffror finns inte på kommunnivå. Men sedan juni har bara 57 nya dödsfall registrerats.

Tidigare under pandemin gick antalet bekräftade fall hand i hand med sjukhusinläggningar och dödsfall. I och med att de flesta vuxna nu är vaccinerade, inte minst i äldre åldersgrupper, är det allt lägre andel av de som smittas som avlider.

En lägre andel av de som smittas dör sedan vaccinationstäckningen ökat
Ladda ner den här grafen som png

Metod

Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner under vissa veckor inte rapporterat exakta siffror, utan bara ”färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat ”färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.