Vänersborg: Vaccintäckningen i delar av Flanaden-Torpaområdet ökar mest i landet

Vänersborgs kommun | Corona |
Karta över vaccintäckning i Vänersborg
Newsworthy

I delar av Flanaden-Torpaområdet i Vänersborg ökar andelen vaccinerade mest i hela Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens nya, uppdaterade siffror.

Sedan i somras tar Folkhälsomyndigheten fram ny, geografiskt mer finkorning statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delas in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Den senaste uppdateringen, den tredje i ordningen, bygger på uppgifter från slutet av oktober.

Andelen vaccinerade per område

Det fanns stora skillnader mellan olika delar av Vänersborg i augusti. I vissa områden hade bara 54 procent av den vuxna befolkningen tagit en första dos, att jämföra med 92 procent i andra delar av kommunen. Sedan dess har glappet minskat. I slutet av oktober hade andelen vaccinerade i det lägst vaccinerade området – delar av Flanaden-Torpaområdet – ökat med tolv procentenheter.

Den senaste månaden har andelen som fått en dos vaccin ökat i 23 av 25 områden i Vänersborg. Störst ökning stod delar av Flanaden-Torpaområdet för. Där ökade andelen vaccinerade med sju procentenheter, en ökning som är större än månaden innan. Det är också den största ökningen i hela landet.

Karta över vaccinationstäckning i VänersborgKarta över vaccinationstäckning i Vargön

Det finns fortfarande två områden i Vänersborg där färre än 75 procent av den vuxna befolkningen inte tagit en första dos vaccin. Det är ett färre än i september.

Ökningstakten i de minst vaccinerade områdena i Vänersborg är högre än i riket i stort.

Högst vaccinationstäckning i kommunen finns i delar av Onsjö och delar av Blåsut-Öxnered, där 94 procent av den vuxna befolkningen fått en dos. Glappet mellan de mest och minst vaccinerade områdena har minskat med sju procentenheter under den senaste månaden.

Andelen vaccinerade ökar regionernas minst vaccinerade områden – storstäderna hamnar efter

Den lägsta vaccintäckningen i Västra Götalands län finns i delar av Göteborg där 43 procent fått en spruta. Det är också den lägsta andelen i landet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.