Perstorp har nu den högsta arbetslösheten i landet

Perstorps kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Perstorps kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Statistik från oktober visar på en svag arbetsmarknadsutveckling i Perstorp. Kommunens arbetslöshet är nu den högsta i hela Sverige.

Under oktober månad rapporterade Perstorp en total arbetslöshet på 13,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 455 av 3 346 invånare i åldern 16 till 64 år i Perstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (62 färre än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Perstorps kommun och Skåne län

Perstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Perstorp alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (13,6 procent i kommunen, jämfört med 9,4 procent i hela länet). Perstorp har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Lomma har den lägsta (3,4 procent). För att Perstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 341 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,3 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 33,1 procent i Perstorp under oktober månad, motsvarande 308 av 931 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−37 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan januari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 34,5 till 33,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,5 procentenheter i Perstorp. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Perstorps kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Perstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,5 procentenheter). I oktober var 16,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 56 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 29 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Perstorp sjunkit sju månader i följd (ner från 20,2 procent i mars till 16,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Perstorps kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Perstorp högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Perstorps kommun och Skåne län

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 11 november fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Perstorps kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Perstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering15
Fritidspedagoger25
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning15
Företagssäljare14
Städare23
Grundutbildade sjuksköterskor22
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik22
Socialsekreterare22
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva11
Restaurang- och köksbiträden m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 11 november av utannonserade jobb där Perstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
PerstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften13,6 %−1,5 % 9,4 %−1,5 % 7,3 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda33,1 %−2,9 % 21,7 %−3,3 % 18,1 %−3,0 % 
Bland ungdomar16,8 %−5,5 % 11,5 %−3,1 % 9,3 %−2,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv9,7 %−2,0 % 
Bromölla9,0 %−1,0 % 
Burlöv11,5 %−1,3 % 
Båstad5,7 %−1,5 % 
Eslöv8,4 %−1,7 % 
Helsingborg10,8 %−1,5 % 
Hässleholm9,1 %−1,3 % 
Höganäs5,5 %−1,2 % 
Hörby6,4 %−1,3 % 
Höör5,4 %−1,2 % 
Klippan7,7 %−1,6 % 
Kristianstad10,1 %−1,2 % 
Kävlinge5,0 %−1,7 % 
Landskrona11,2 %−1,7 % 
Lomma3,4 %−0,6 % 
Lund6,6 %−1,4 % 
Malmö13,5 %−2,2 % 
Osby8,2 %−1,0 % 
Perstorp13,6 %−1,5 % 
Simrishamn6,2 %−1,4 % 
Sjöbo5,8 %−0,9 % 
Skurup7,0 %−1,7 % 
Staffanstorp4,8 %−1,5 % 
Svalöv6,3 %−1,3 % 
Svedala5,3 %−0,8 % 
Tomelilla7,2 %−1,6 % 
Trelleborg8,1 %−1,0 % 
Vellinge3,9 %−1,4 % 
Ystad5,7 %−1,0 % 
Ängelholm5,5 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,3 % 
Örkelljunga6,9 %−1,9 % 
Östra Göinge11,6 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv19,5 %−3,8 % 
Bromölla25,1 %−0,5 % 
Burlöv18,3 %−1,2 % 
Båstad15,5 %−5,2 % 
Eslöv21,2 %−3,3 % 
Helsingborg22,8 %−2,9 % 
Hässleholm23,9 %−3,2 % 
Höganäs14,1 %−2,5 % 
Hörby17,2 %−3,6 % 
Höör14,2 %−3,0 % 
Klippan16,6 %−4,6 % 
Kristianstad27,4 %−3,0 % 
Kävlinge15,0 %−4,6 % 
Landskrona21,1 %−2,9 % 
Lomma11,4 %−3,0 % 
Lund15,8 %−2,9 % 
Malmö24,5 %−3,5 % 
Osby22,3 %−2,8 % 
Perstorp33,1 %−2,9 % 
Simrishamn16,2 %−5,2 % 
Sjöbo14,3 %−3,5 % 
Skurup17,9 %−4,3 % 
Staffanstorp11,2 %−4,1 % 
Svalöv12,9 %−4,3 % 
Svedala13,0 %−3,0 % 
Tomelilla18,9 %−6,6 % 
Trelleborg18,5 %−1,0 % 
Vellinge9,1 %−5,4 % 
Ystad17,0 %−2,2 % 
Ängelholm15,3 %−2,9 % 
Åstorp21,5 %−2,8 % 
Örkelljunga17,2 %−5,7 % 
Östra Göinge33,7 %−6,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv14,0 %−3,6 % 
Bromölla16,8 %−0,9 % 
Burlöv14,5 %−4,9 % 
Båstad7,4 %−3,9 % 
Eslöv11,2 %−4,8 % 
Helsingborg11,7 %−2,6 % 
Hässleholm12,9 %−1,8 % 
Höganäs8,5 %−2,9 % 
Hörby10,9 %−5,2 % 
Höör10,2 %−2,8 % 
Klippan9,7 %−5,1 % 
Kristianstad14,0 %−1,9 % 
Kävlinge10,3 %−5,3 % 
Landskrona13,6 %−1,5 % 
Lomma5,5 %−1,6 % 
Lund6,4 %−2,6 % 
Malmö14,3 %−3,9 % 
Osby12,6 %−2,3 % 
Perstorp16,8 %−5,5 % 
Simrishamn7,2 %−3,0 % 
Sjöbo9,8 %−3,1 % 
Skurup11,4 %−3,7 % 
Staffanstorp7,9 %−5,1 % 
Svalöv10,7 %−4,2 % 
Svedala9,6 %−1,9 % 
Tomelilla8,1 %−5,5 % 
Trelleborg11,0 %−2,7 % 
Vellinge5,7 %−3,0 % 
Ystad8,3 %−2,3 % 
Ängelholm7,1 %−2,3 % 
Åstorp14,6 %−1,7 % 
Örkelljunga8,4 %−5,1 % 
Östra Göinge18,0 %−4,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.