Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger i Gagnef – medan den sjunker i Dalarna

Gagnefs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Gagnefs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Gagnefs kommun såg under oktober en svagare utveckling på arbetsmarknaden för utlandsfödda än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Dalarnas län växer.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Gagnefs kommun med 0,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 13,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under oktober månad rapporterade Gagnef en total arbetslöshet på 3,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Dalarnas län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 179 av 4 838 invånare i åldern 16 till 64 år i Gagnefs kommun var inskrivna som arbetssökande (29 färre än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Gagnefs kommun och Dalarnas län

Gagnef är inte den enda kommunen i Dalarna där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Leksand och Ludvika där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Gagnef hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Dalarnas län och nu växer klyftan (3,7 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Gagnef har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ludvika har den högsta (9,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,3 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,6 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,2 procent i Gagnef under oktober månad, motsvarande 50 av 379 personer. Det är 0,8 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,5 procentenheter i Gagnef. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gagnefs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Gagnef om man jämför med andra kommuner i Dalarna. Rättvik har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vansbro har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Gagnef så minskar den i Dalarna. Jämfört med oktober förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 4,1 procentenheter (till 22,0 procent). Trots den senaste uppgången har Gagnef med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Dalarna.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Gagnefs kommun och Dalarnas län

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I oktober var 6,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 26 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gagnefs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gagnef lägre än i Dalarna som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gagnefs kommun och Dalarnas län

35 annonser om lediga jobb just nu

Den 11 november fanns det sammanlagt 35 arbetsplatsannonser i Gagnefs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Gagnefs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare120
Företagssäljare614
Grundutbildade sjuksköterskor67
Personliga assistenter35
Barnskötare15
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.13
Pizzabagare m.fl.23
Hovmästare och servitörer13
Tandläkare12
Tandhygienister12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 11 november av utannonserade jobb där Gagnefs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
GagnefDalarnas länHela landet
Hela arbetskraften3,7 %−0,6 % 6,3 %−1,3 % 7,3 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,2 %+0,8 % 22,0 %−4,1 % 18,1 %−3,0 % 
Bland ungdomar6,7 %−2,0 % 8,8 %−2,3 % 9,3 %−2,8 % 
Total arbetslöshet i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Avesta9,3 %−1,3 % 
Borlänge8,5 %−1,2 % 
Falun4,8 %−1,3 % 
Gagnef3,7 %−0,6 % 
Hedemora7,6 %−1,3 % 
Leksand3,9 %−2,0 % 
Ludvika9,4 %−2,0 % 
Malung-Sälen4,6 %−0,8 % 
Mora4,5 %−1,5 % 
Orsa6,2 %−1,7 % 
Rättvik4,5 %−0,6 % 
Smedjebacken6,1 %−0,2 % 
Säter3,8 %−0,2 % 
Vansbro4,3 %−0,3 % 
Älvdalen5,5 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Avesta30,5 %−4,3 % 
Borlänge25,6 %−3,5 % 
Falun16,1 %−3,2 % 
Gagnef13,2 %+0,8 % 
Hedemora22,7 %−4,8 % 
Leksand14,4 %−7,2 % 
Ludvika27,9 %−5,6 % 
Malung-Sälen16,1 %−5,3 % 
Mora14,5 %−3,1 % 
Orsa19,3 %−5,8 % 
Rättvik12,8 %−4,6 % 
Smedjebacken22,7 %+0,1 % 
Säter16,8 %−1,7 % 
Vansbro19,2 %−3,8 % 
Älvdalen18,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Avesta11,6 %−2,4 % 
Borlänge10,4 %−1,3 % 
Falun6,4 %−3,0 % 
Gagnef6,7 %−2,0 % 
Hedemora11,1 %−5,0 % 
Leksand4,6 %−2,2 % 
Ludvika14,0 %−2,3 % 
Malung-Sälen5,9 %+0,1 % 
Mora8,5 %−2,9 % 
Orsa9,8 %−2,8 % 
Rättvik5,3 %−0,6 % 
Smedjebacken12,8 %−0,7 % 
Säter5,7 %−1,0 % 
Vansbro5,1 %−1,0 % 
Älvdalen8,0 %−4,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.