Vaccinationsgraden ökar – men Stockholm och Skåne halkar efter

De minst vaccinerade områdena finns i storstäderna
Newsworthy

Det är fortfarande i storstadsregionerna som de minst vaccinerade områdena finns. Men medan Västra Götaland knappar in på riket i stort halkar Stockholm och Skåne efter.

I slutet av augusti tog Folkhälsomyndigheten fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Det visade sig att det var stora skillnader inom kommunerna – och att det fanns områden där bara drygt en tredjedel tagit en första dos av vaccinet.

Nu har myndigheten uppdaterat siffrorna efter en månad. I samtliga regioner ökar lägstanivån – och glappet mellan de mest och minst vaccinerade områdena minskar. I några områden, som Tjärna Ängar i Borlänge och delar av Vivalla i Örebro, har vaccinationstäckningen ökat med mer än tio procentenheter. I andra delar av landet går det långsammare.

Andelen som vaccinerats i det område med lägst vaccintäckning har ökat i landet, de minst vaccinerade områdena finns i storstadsregionerna

Storstadsregionerna – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – sticker ut i statistiken. Här finns fortfarande områden där färre än hälften hade tagit en första dosen i slutet av september. Samtidigt skiljer sig utvecklingen mellan regionerna: i Västra Götaland ökar andelen vaccinerade i de minst vaccinerade delarna snabbare än resten av landet – och framför allt snabbare än i Stockholm och Skåne.

I Fittja i Botkyrka, Rinkeby i Stockholm och i Herrgården i Malmö finns till exempel områden andelen ökat med bara ett par, tre procentenheter, och då från låga nivåer. 

Andelen vaccinerade är låg i delar av Västerort

Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i region Stockholm, ser inget enkelt svar på vad det beror på. Han menar att regionen arbetar “brett med information för att sänka trösklar” och utöver det har riktade insatser till områden med lägre vaccinationstäckning, som mobila vaccinationsenheter och samarbeten med myndigheter och aktörer från civilsamhället.

– Vi försöker vara så synliga som möjligt för att de som ännu inte är vaccinerade ska påminnas och om de inte tagit ställning till vaccination ska komma ett steg närmare det. Alla regioner har utmaningar i olika grad och skepnader och region Stockholm är en stor region med många invånare vilket i sig är en utmaning, skriver han i ett mejl. 

"Varje vaccination tar längre tid nu"

Förra veckan presenterades en utvärdering av Region Stockholms hantering av pandemin. Där kritiseras regionen för att inte ha haft tillräckligt konkreta planer inför vaccineringen och att kommunikation och insatser för att nå målgrupper som generellt har lägre vaccinationstäckning kunde ha påbörjats tidigare. Samtidigt konstateras att det genomförts många åtgärder för att höja vaccinationstäckningen, men att det ännu är för tidigt att slå fast hur väl de lyckats. Och att fler insatser behövs framöver.

– Vi fortsätter det arbete som pågår. Vi och andra regioner står inför samma utmaningar, varje vaccination tar längre tid nu än tidigare. Det som nu är aktuellt är vaccination genom skolorna för 12-15 åringar och en tredje dos till de som grupper som Folkhälsomyndigheten fattat beslut om ska erbjudas ytterligare en dos. Parallellt med detta fortsätter vi arbetet med att nå fram till alla vuxna som fortfarande är ovaccinerade eller endast vaccinerade med en dos, skriver Magnus Thyberg

Det finns områden i Malmö med låg vaccinationstäckning

Även i Skåne fortsätter insatserna, samarbetet med kommuner, länsstyrelse, vårdcentraler och civilsamhället för att höja vaccinationsgraden. 

– Vi avser också att öka upp antalet mobila vaccinationsenheter, skriver Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne, i ett mejl.

Socioekonomi och åldersstruktur

Han skriver att vaccinationsviljan i hög grad är kopplad till socioekonomi och åldersstrukturer vilket gör att storstadsregioner generellt utmärker sig med lägre vaccinationstäckning. Samtidigt skiljer sig utvecklingen åt i olika områden. 

– Man har arbetat lite olika i de olika områdena, delvis av praktiska och resursmässiga skäl. Områdena kan också ha olika åldersstruktur. Om det finns tongivande personer i lokalsamhället som går före så kan sannolikt det också spela roll för vaccinationsviljan.

I Västra Götaland finns några av de minst vaccinerade områdena i landet. Samtidigt har andelen i de minst vaccinerade områdena ökat snabbare den senaste månaden än på många andra platser.

I nordöstra Göteborg finns fortfarande områden med låg vaccinationsgrad

– Vi har haft en arbetsgrupp som arbetat med svårnådda grupper sedan i januari, vi har jobbat jättemycket med information och dialog, tillsammans med olika aktörer i civilsamhället och hos kommunerna för att hitta så många som möjligt. Men det var först när vi fick tillgång till mycket vaccin som vi fick riktig utväxling på arbetet. Då kunde vi börja med drop in, åka till härbärgen och vi kunde göra särskilda event, säger Kristine Rygge, vaccinsamordnare.

Som drop-in dagen i början av oktober, en lördag då 140 vaccinatörer i regionen höll öppet för vaccination utan tidsbokning. Knappt 8 000 personer fick ett stick då, ungefär hälften av dem fick första dosen. 

– Jag ser det som ett kvitto på att det var personer som inte hade tänkt att vaccinera sig när de vaknade på morgon, mest för att de inte tänkt på det. Det finns olika grupper: dels har vi de svårnådda grupperna, som vi kan hitta i områden där täckningen är låg. Sedan har vi också de som inte vaccinerat sig bara för att det de inte fått för sig att göra det. De kan vi nå på Liseberg, på idrottsmatcher – ställen där det finns mycket folk. 

På Hisingen finns områden med låg vaccinationsgrad.

Planen är att fortsätta på den inslagna vägen framåt. 

– Det behöver vara långsiktigt, och det behöver pågå under hela hösten. Vi visar att vi finns, inte bara två timmar en lördag utan återkommande. Man ska veta att det inte är för sent att vaccinera sig. Det är fortfarande viktigt att göra det. 

Vilken har varit den största svårigheten?

– Först var det tillgången på vaccin. Nu är det att för vaccinatörerna att förstärka på det befintliga förtroendet. Det handlar om att vara ute och möta invånarna, att samarbeta med kommunerna och kulturtolkar. Hjälpa dem att läsa från rätt källor, så att alla tar del av samma information. 

Metod

Folkhälsomyndigheten har utgått från SCB:s demografiska statistikområden, så kallade Deso-områden. Totalt finns 5 984 sådana i riket. De har en befolkning på mellan 700 och 2 700 invånare.

Den första sammanställningen gäller den 27 augusti och befolkning över 18 år. Den andra sammanställningen gjordes för den 29 september 2021. 
Folkhälsomyndigheten använder data från Nationella vaccinationsregistret och SCB för att ta fram siffrorna.  

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.